Recenzia
Lucia Blažeková
18.05.2007

Tajomstvo Sloveniek – Oľga Feldeková – Ako to chodí v Oľginom živote

Ako to chodí v Oľginom živote

Ako to chodí v Oľginom živote

Oľga Feldeková: Tajomstvo Sloveniek, Bratislava, Columbus 2006

  Kniha je prierezom Feldekovej fejtónov publikovaných v novinovom periodiku TV oko. Autorka patrí medzi popredné slovenské prozaičky a súčasne oplýva životnými skúsenosťami, ktoré dokáže príťažlivo literárne spracovať. Pri fejtónoch hrozí riziko, že zostarnú, prestanú byť aktuálne vtipné.

  Feldeková sa preukázala ako vnímavá pozorovateľka a vtipná komentátorka. Z jemných a prchavých životných okamihov si vyberie zaujímavé čiastočky, ktoré opradie fabulačným vláknom. Humor je dominujúcim postojom aj k vážnym životným okamihom a situáciám. Životná skúsenosť poskytuje nadhľad, preto dobrosrdečnou iróniou reflektuje realitu okolo seba.

Je evidentné, že autorka písala fejtóny pre potešenie, s nadšením. Sú ľudsky podfarbené, humorné, mierne sentimentálne, jemne karhajúce, cítiť z nich materinské napomínanie.

  Nemôžem povedať, že všetky texty sú čistými fejtónmi. Sú skôr črtami alebo krátkymi humornými príbehmi. Páči sa mi text s názvom Absolútne uhorkové. Gros tvorí báseň Opúšťajú ťa predmety a pointou je nefunkčný počítač. Táto pútavo podaná banalitka potvrdzuje Feldekovej rozprávačský talent. Po prečítaní som mala pocit ľahkosti...

  Celoživotnou témou autorky je rodná Orava, rodina. Vystačí si s autobiografickými črtami. Spomienkový materiál je podkladom rozsiahlejšej prózy na pokračovanie: Prvé lásky. Hlavnou postavou je dievčatko Viera, ktoré strávilo leto v medzinárodnom tábore v Poľsku. Hoci sa príbeh odohral pred pol storočím, tvorí ho spomienka na stret inonárodných kultúr počas letných prázdnin vnímaný cez ideologicky nezaťažených mladých ľudí. V popredí stojí atmosféra nových stretnutí a radosť z nich. Vo fragmentárnych spomienkach sa nachádzajú aj vecné, strohé opisy, stretnutia s ľuďmi sú farebne a radostne prežité, vsunuté do dialógov alebo rozprávania. Hrdinami drobných čŕt a fejtónov môže byť hociktorý čitateľ. Podnetom je vnímavosť a imaginácia.

  Autorka tvrdí: „...verím, že šťastné náhody nám ostanú verné, ak názov Tajomstvo Sloveniek dám celej knihe“. Možno by kniha mala putovať náhodne k svojim čitateľom, ak sa tak stane, bude to iste šťastná náhoda.

Lucia Blažeková