Recenzia
Miloš Šípka
04.10.2011

Tak sa z hory ozýva – Jozef Bily – Plná hora vtipov

Plná hora vtipov

Žilina, Agentúra pre regionálny rozvoj v spolupráci s Knižným centrom Žilina 2011

Po minuloročnom dielku Život jedna báseň doplnil Jozef Bily tohoročnú letnú knižnú produkciu ďalšou knižkou. Jej typológia je formálne a obsahovo príbuzná s tou minuloročnou. Veď akože inakšie. Autorská licencia tém a formálnej vyhranenosti tvorby ani neponúkajú iný formát diela. Charakteristické je i občasné koketovanie s experimentom, ktorého výsledkom je zväčša inovatívnosť a sviežosť vyjadrení, a na druhej strane experimentovaniu sekundujú overené tradičné remeselné postupy v rovine výstavby diela. Bily svojimi krátkymi epickými a lyrickými žánrami reprezentuje v slovenskej literatúre tú humornejšiu časť, konkrétne nazývanú aj aforizmami, epigramami, vtipmi, bájkami a pod. Často je práve takáto produkcia ťažko klasifikovateľná, možno aj preto, že má blízko k orálnym dielkam folklórnej proveniencie, k tým výpovediam, ktoré denne vznikajú, užívajú sa a i rýchlo zanikajú alebo, naopak, ostávajú večné. Bily dokáže čerpať z bežných výpovedí, dokáže sa s nimi zahrať a jazykovou manipuláciou posúvať významy, aby boli také na zamyslenie, ale aj také do smiechu. Takto sú jeho dielka na jednej strane súborom humornej kultúry autora i spoločenstva a na druhej strane prinášajú vážne výpovede o jestvovaní jednotlivca, o spoločnosti, politike... Takáto filozofia tvorby umožňuje autorovi používať z jazykového bohatstva slovenčiny predovšetkým sémantické prvky kontrastu, tak v pointe dielka, ako i vo všeobecnej jazykovej výbave. A práve tento aspekt je v percepcii Bilyho tvorby, popri jej uvoľnenej dikcii a dojmu nenáročnosti, najvýznamnejší, lebo ukazuje autorskú vynaliezavosť. A tej je v knižke neúrekom. Čitateľovi schválne neponúknem žiaden príklad, nech sa z čítania teší sám. Alebo žeby aspoň tento zo študentského múdroslovia? „Smrek je ihličnatý strom alebo básnik.“ Kak prosto! Popri už spomínaných aforizmoch, epigramoch a dvoch bájkach obsahuje publikácia aj časti Poradňa, Absolútnosti a Žiacke múdrosti. Ich tematika i poetika sú čitateľné z názvov. Je dôležité pripomenúť, že titul Bilyho poslednej knihy je predovšetkým leitmotívom jej obsahu, a vtipne vyznie aj priame spojenie Tak sa z hory ozýva na prvej strane s logom na zadnej strane prebalu: LESY SR š.p. Banská Bystrica. Treba povedať aj to, že obrázky do knižky nakreslila Helena Turčanová.