Recenzia
Jana Kičura Sokolová
10.03.2020

Taká sa už narodila

Do portfólia básnika, esejistu, prekladateľa, textára a dramaturga Jána Štrassera  neodmysliteľne patria knihy rozhovorov, ktoré vychádzajú pravidelne od roku 2005. Zásadnú úlohu pri koncipovaní knižných dialógov zohráva výber dialogického partnera, ktorý sa dostáva do centra autorovej pozornosti. Osobnosti si Ján Štrasser vyberá sám a najčastejšie jeho voľba padá na divadelníkov či spisovateľov, keďže práve v umeleckom, bohémskom prostredí sa cíti konformne.

Optimistka z presvedčenia Zuzana Kronerová je jeho dvadsiatou knihou rozhovorov. Autor sa rovnako ako pri predchádzajúcich tituloch drží viac-menej rovnakého konceptu. Chronologicky mapuje životné etapy individuality, pričom sa zaujíma o komplexnú osobnosť, ktorá je schopná prezentovať svoje spoločenské, občianske názory a postoje. Zámerom je predstaviť osobnosť človeka na pozadí „príbehu“ krajiny a jej prežívanie historických míľnikov. Rozprávanie o dobe, ľuďoch a svete optikou výraznej umeleckej individuality je priehľadnou autorovou koncepciou.

Kniha dialógov Optimistka z presvedčenia vznikala v období od septembra 2018 do marca 2019. Jednotlivé kapitoly sa ucelene venujú životným, resp. profesijným etapám herečky. Slávna dcéra ešte slávnejšieho otca − od tejto skutočnosti sa začína odvíjať niť rozhovoru. V spomienkach sa vracia k rodinnej histórii, vyznáva sa zo vzťahu k otcovi, jedinému slovenskému hercovi, ktorému americká filmová akadémia udelila Oscara, a k matke Terézii Hurbanovej Kronerovej, poprednej martinskej herečke, ktorá uprednostnila rodinu pred kariérou. Rozhovory v časovej následnosti mapujú spomínanie herečky na detstvo s umelecko-kultúrnym zázemím, záujmy a úsmevné detské historky. Postupne sa presúvajú ku gymnaziálnym rokom, pričom dospievajúca Zuzana je predstavená cez dobové literárne, divadelné, filmové a spoločenské dianie. Pomerne krátko sa venujú štúdiu na VŠMU. Zato hlbší priestor sa dostáva profesijnému smerovaniu dialógmi o pôsobení v dvoch novozriadených divadlách (s krátkym pôsobením na Novej scéne a v SND) Divadle pre deti a mládež v Trnave, v ktorom po vysokoškolskom štúdiu s celým ročníkom začínala a Divadle ASTORKA Korzo ´90, ktoré sa stalo na dlhé roky Kronerovej umeleckou základňou pred nedávnym odchodom na voľnú nohu. Zároveň prostredníctvom spomienok sprítomňuje okolnosti ich založenia, zákulisie, tvorivú atmosféru a osobnosti oboch divadiel. Ako herečka je predstavená cez kľúčové divadelné a filmové postavy a spolupráce s režisérmi, najmä Ivanom Balaďom a dvorným českým filmovým režisérom Bohdanom Slámom. Finále knihy sa venuje pôsobeniu herečky v českom divadelnom a filmovom priestore (kniha vychádza aj v českom jazyku), civilnejším, občianskym a verejným otázkam.

Rozhovor je veľmi príťažlivým žánrom, najmä vďaka jeho dynamickej, asymetrickej dialogickej podobe. Dať mu písomnú podobu nie je jednoduchý proces. Práve štylistická podoba otázok a odpovedí, ako aj frázovité opakovania typu „nemôže chýbať ani v tejto knihe“, či pokusy o vtip, ktorý v písanej podobe nie vždy zarezonujú, je možné vnímať ako jemné zakopnutie dnes už barda knižných rozhovorov.

Napriek tomu v jubilujúcej knihe rozhovorov Optimistka z presvedčenia Zuzana Kronerová sa Ján Štrasser opätovne predstavil ako erudovaný autor knižných rozhovorov, ktorý ovláda chémiu dobrého, pútavého a autentického dialógu. S ľahkosťou sa orientuje v umeleckom prostredí, pracuje s dobovou tlačou a odbornou literatúrou. Nebojí sa prejsť do polemiky, ale nikdy bulvárne netlačí na pílu.  Nie je len „pýtajúcim sa“, ale udáva dialógu smer a rytmus, pričom nestrháva pozornosť na seba, naopak necháva zažiariť partnera v dialógu, čo sa mu aj v jeho poslednej knihe rozhovorov podarilo.