Recenzia
Katarína Zitová
13.12.2016

Takmer letmé známosti - Ivan Szabó

Prozaik, publicista a autor literatúry faktu Ivan Szabó (1939) sa počas svojho života zoznámil s mnohými osobnosťami slovenského umenia a kultúry. Niektorých spoznal priamo, prostredníctvom osobných či pracovných kontaktov, ďalších sprostredkovane cez rozprávanie príbuzných a štúdium ich tvorby. Profily 15 osobností našej nedávnej minulosti i súčasnosti spracoval v publikácii Takmer letmé známosti (Vydavateľstvo Matice slovenskej 2015). Esejisticky koncipované texty ponúkajú nielen ich životné príbehy a zaujímavé historky, ale najmä podrobnú analýzu ich diela, čím Szabó poukazuje na ich nezastupiteľné miesto v našej kultúre.

Niektoré mená sú známe, iné takmer zabudnuté, o to pútavejšie je však rozprávanie o osudoch ich nositeľov. Autor sa napríklad púšťa do pátrania po našom prvom literárnom detektívovi Ivanovi Hronovi, ktorého v medzivojnovom období stvoril vydavateľ a spisovateľ
Gustáv Adolf Bežo, pozýva do veselého sveta redaktora Miroslava Pácalta, ktorý v 40. rokoch minulého storočia redigoval Slovenskú humoristickú knižnicu, prezrádza, aké kulinárske špeciality rád pripravoval svojim známym Rudolf Fabry, alebo sa vydáva po stopách Karola Körpera-Zrínskeho, kňaza a politického väzňa, autora stručných dejín leopoldovskej väznice. Paleta osobností je naozaj pestrá: nájdeme tu literátov, historikov, novinárov, dokonca i poslednú barónku v Československej republike Margitu Czóbelovú. Szabó postupuje chronologicky od medzivojnového obdobia až po súčasnosť, ktorú zastupujú Richard Marsina, Rudolf Schuster, Ján Čomaj, Milan Vároš a Jozef Leikert. Napriek tomu, že dôraz kladie na osobné a tvorivé príbehy jednotlivcov, darí sa mu cez ne veľmi presvedčivo zachytiť aj celkovú atmosféru doby.

Ivan Szabó vytvoril zbierku esejí, ktorá pobaví i poučí, a najmä zachová pre ďalšie generácie čitateľov odkaz osobností, čo sa v nemalej miere zaslúžili o rozvoj slovenskej kultúry.