Recenzia
Marek Zákopčan
13.02.2015

Takto koná on: Pápež František - Caroline Pigozzi – Henri Madelin

Životopisy známych ľudí vždy priťahovali pozornosť verejnosti. Bulvár a reality show spôsobili, že ľudia sa čoraz častejšie zameriavajú na osudy mediálnych hviezdičiek, ale napriek tomu, našťastie, stále nevytlačili z trhu knihy o skutočných osobnostiach. Náhľad do súkromia politikov, svetových vodcov, vedcov či cirkevných hodnostárov je predsa netradičným a pútavým spôsobom, ako sa dozvedieť viac nielen o samotných ľuďoch, ale aj o prostredí, v ktorom sa pohybujú. Medzi osobnosti, ktoré vyvolávajú záujem širokých más, nepochybne patrí aj súčasný pápež František. Odborníčka na Vatikán Caroline Pigozzi a jezuitský kňaz Henri Madelin spojili svoje sily a výsledkom ich práce je publikácia Takto koná on: Pápež František (Remedium 2014, preklad Mária Gálová) mapujúca nielen cestu Jorgeho Maria Bergoglia na pápežský stolec, ale aj jeho každodennú aktivitu.

Autori sa snažili o komplexný pohľad na pápežovu „kariéru“. Od jeho zvolenia sa retrospektívne vracajú na miesta jeho niekdajšieho pôsobenia, spovedajú jeho bývalých spolupracovníkov a poukazujú na jeho vnútornú silu a kvality. Vzápätí sa vracajú (fyzicky i pomyselne) späť do Vatikánu, aby čitateľov zoznámili s pápežovým denným pracovným rozvrhom a detailmi bežnej existencie od bývania cez stravovanie až po osobné kontakty. Kniha teda nie je zameraná jednostranne na predstavenie hlavy katolíckej cirkvi ako súčasnej významnej osobnosti, ale usiluje sa prekopať až ku koreňom. Autori precestovali pol sveta, aby na to získali potrebný materiál, Caroline Pigozzi dokonca s 265. nástupcom svätého Petra absolvovala spoločný let pri jeho prvej ceste do Brazílie. Kniha má však aj ďalší význam – neopomína pápežovu príslušnosť k Spoločnosti Ježišovej, a tak sa majú čitatelia možnosť dozvedieť aj podrobnosti o minulosti i súčasnom pôsobení jezuitov.

Pohľad na pápežovu osobnosť a činnosť je len časťou publikácie. Nechýba fotopríloha a rozhovor Caroline Pigozzi so spoluautorom Henrim Madelinom, v ktorom sa odkrývajú ďalšie nepoznané fakty rímskeho biskupstva a jezuitov. Mňa najviac zaujali informácie o Františkovej každodennosti: kedy vstáva, akú náplň má jeho bežný pracovaný deň, ako a kde sa stravuje... O pokore a ľudskosti pápeža Františka sa už popísalo mnoho, a táto kniha všetko dokladuje a zhŕňa na jednom mieste. Bergogliov príbeh je veľmi inšpiratívny a jeho pohľad na ľudí a svet ako taký by mal byť príkladom pre všetkých.