Recenzia
Ľubica Psotová
05.03.2015

Temná strana Švédska

Zostavil John-Henri Holmberg
Preklad M. Bratová a i.
Ikar 2014

Temná strana Švédska je prvou prehľadnou antológiou švédskej kriminálnej literatúry, ktorá bola publikovaná aj v angličtine. Jej zostavovateľ John-Henri Holmberg, literárny kritik, publicista a prekladateľ, ktorý viac ako pätnásť rokov recenzoval kriminálnu prózu, vybral sedemnásť poviedok od dvadsiatich autorov, aby poskytol čitateľom na celom svete možnosť spoznať rozmanitosť švédskej detektívnej literatúry. Kniha zahŕňa mená známe aj slovenskému čitateľovi, ako Stieg Larsson, Henning Mankell, ale i poviedky viacerých spisovateľov, ktorých diela neboli v slovenskom preklade zatiaľ publikované.

Zámerom Holmberga bolo zachytiť štýlovú a tematickú rôznorodosť tvorby švédskych detektívkarov. Každá poviedka tak skutočne zaujme svojou originalitou – iným prostredím či časom, v ktorom sa dej odohráva, svojráznou zápletkou, jej jedinečným spracovaním a, samozrejme, prekladom (M. Bratová, J. Cihová, M. Gáborová, A. Chelemendiková, P. Kerlik, K. Ková csová, J. Melichárková, K. Motyková, S. Moyzesová, M. Stasz, J. Zelizňák). Príbehy sa líšia povahou i mierou zobrazeného zločinu, raz ide o otvorené, realistické vykreslenie násilia, inokedy o jeho naznačenie, výnimočne prenesené až do fantastickej roviny. Pozoruhodná je i pestrá škála zobrazených charakterov detektívov, a tým aj ich vyšetrovateľských postupov. Napriek dosiahnutej rôznorodosti mnohé publikované poviedky spája predsa len jeden styčný bod, koniec koncov príznačný pre väčšinu severských diel – záujem o psychiku postáv, úprimný a podrobný ponor do skrytých rovín ľudského prežívania. Temná strana Švédska tak nie je iba výpoveďou o rozličnom charaktere páchaného zločinu, ale vykresľuje i temnú stránku myšlienok človeka, hovorí o situáciách, v ktorých sa zlo rodí a následne prejavuje, a to v súkromnom i verejnom živote. Autori vo svojich krátkych príbehoch v miere, v ktorej im to priestor poviedky dovolil, dôsledne analyzujú viaceré citlivé témy, pričom sa neraz dotýkajú v súčasnosti aktuálnych politických a spoločenských problémov.

Veľkým prínosom antológie je i úvod jej zostavovateľa. Prináša stručný prehľad o vývoji detektívneho žánru vo svetovej literatúre a následne podrobný prehľad o vývoji švédskej kriminálnej tvorby. Každá poviedka je uvedená krátkym životopisom a sumárom najznámejších diel autora i prípadnými poznámkami k regionálnym zvykom, ktoré sa v poviedke spomínajú a ktoré väčšina z nás nepozná. Čítanie zbierky tak prináša dokonalý čitateľský zážitok a umožňuje ponoriť sa do jedinečnej a lákavej atmosféry severu vo všetkých jej mrazivých podobách.