Recenzia
Petra Nogová
13.12.2016

Terapia kultúrou - Magda Vášáryová

Vydavateľstvo Slovart 2015

„Vademecum kultúrnych Slovákov alebo súkromné úvahy bez predsudkov o zle a liekoch proti zlu, ako odstrániť kultúrnu zaostalosť a o liekoch proti komplexom.“ Takto definuje autorka svoju knihu ponúkajúcu subjektívny komplex hudobných, literárnych či filmových diel, ktoré by mal poznať každý Slovák. Nejde s „kožou na trh“, postupuje len podľa vlastného úsudku; normu základnej kultúrnej vzdelanosti jej svojimi úvahami pomohli vybudovať Adam František Kollár a Daniel Krman. Práve vďaka myšlienke samovzdelávania pomocou umne vybraných diel sa Magda Vášáryová pustila do extrahovania vlastného lekárskeho predpisu na slovenskú kultúrnu zaostalosť, česť žiarivým výnimkám. Tou sa v očiach čitateľa stáva aj autorka, naša terapeutka, prechádzajúca sa na poli vlastných skúseností a reflexií.

Svoje názory a postrehy sústredila do šiestich kapitol apelujúcich na rozdielnosť ľudského vnímania: Čítanie, Počúvanie, Pozeranie, Pozeranie – tentoraz v tme, Vyzeranie (nie z okna) a Pochopenie susedov (svetovej histórie). Väčšina z nich je ešte rozdelená na dva základné piliere, na tvorbu domácu a zahraničnú, neskôr sú rozdelené podľa zamerania (próza, poézia) a formy umenia (fotografie, grafika, priestory atď.). Každý samostatný druh kultúrnej reflexie obsahuje sedem úvah. Rôzne časové rozvrstvenie a témy dávajú titulu nádych skutočného kultúrneho rozletu. Postrehy sú okorenené autorkiným humorom, sarkazmom a ľudským prístupom k okoliu, čitateľovi aj k sebe samej.

Tak, ako je ťažké byť prorokom vo vlastnej zemi, tak je komplikované nielen sa nechať „vypočuť“, ale aj opäť vzkriesiť geniálne prejavy z minulosti s celospoločenským prínosom. Po prejavoch slovenskej a svetovej architektúry nasleduje už zmienená kapitola Pochopenie susedov (svetovej histórie). Ponúkaná literatúra má za úlohu osvetliť naše „teritoriálne postavenie naprieč históriou pre zamedzenie pocitu viny pre nasledujúce desaťročia“. A aby sa povedomie Slovákov mohlo rozrásť týmto smerom aj za hranice štátu, necháva Magda Vášáryová prehovoriť svet Ameriky, Číny a rôznych častí Európy jazykmi súčasníkov aj osvietených spisovateľov z minulosti. Ak sa aj nevieme stotožniť s jej výberom, kniha určite motivuje čitateľa uvažovať, zobudiť myseľ a na základe svojich skúseností si vytvoriť vlastný zoznam.