Tetované duše - Goran Stefanovski

Goran Stefanovski: Tetované duše

Bratislava, JUGA 2009

Preklad Ján Jankovič

  Slovenská čitateľská verejnosť, divadelníci a záujemcovia o balkánsku dramatickú tvorbu sa dočkali významného edičného činu: vo vynikajúcom preklade znalca a skúmateľa južnoslovanských literatúr, Jána Jankoviča, vyšlo šesť drám macedónskeho autora a profesora teatrológie na Cantenburskej univerzite Gorana Stefanovského (nar. 1952). Stefanovski, nositeľ mnohých domácich i zahraničných ocenení, je osobitným zjavom nielen v macedónskej dramatickej literatúre, ale aj v širšom balkánskom priestore a jeho hry sa hrali a publikovali v Európe i v Amerike. Vydanie Stefanovského dramatických textov dokazuje nevyhnutnosť ďalšieho prehlbovania slovensko-južnoslovanských divadelných vzťahov, lebo v ich rámci slovensko-macedónske vzťahy boli dosiaľ najmenej rozvinuté

  Kniha obsahuje drámy: Let na mieste, Tetované duše, Živé mäso, Hocikto, Čierna diera, Hi-Fi a uvádza ju erudovaný predhovor Jána Jankoviča o špecifikách Stefanovského života a tvorby, pričom zahŕňa informácie o celom dejinnom korpuse macedónskej drámy, literatúry a kultúry. Tetované duše sú navyše obohatené dvomi interview so Stefanovským, ktoré poskytol macedónskym médiám v 90. rokoch minulého storočia. V záverečnej poznámke teatrológ Anton Kret stručne pojednáva o mieste Stefanovského v macedónskom kontexte a v kontextoch bývalej Juhoslávie.

  Stefanovski je vyznávačom multikultúrnosti, jasne čitateľná je jeho otvorenosť k svetu a osobitne k svetu divadelného umenia, v ktorom prejavuje vysokú flexibilitu v tematických, žánrových ale aj estetických a realizačných polohách. Všetky jeho drámy publikované v tomto vydaní sa dožili scénickej realizácie v rôznych končinách sveta. Svedčia o intelektuálnom a invenčnom duchu: samotné divadlo sa realizuje v podobe života, zatiaľ čo život sa tam v rovnakom čase mení na divadlo, menia sa časové a priestorové koordináty a čitateľ či divák má často pocit, že pri rozvíjaní hlavnej idey je všetko ostatné viac-menej relatívne. Pritom sa autor prejavuje ako inšpiratívny a pripravený bádateľ podstaty problémov, ktoré vždy majú charakter širšieho, univerzálneho významu. Dúfajme, že táto univerzálnosť i svojskosť predurčí Stefanovského na to, aby sa čoskoro na Slovensku udomácnil v oveľa väčšom rozsahu než doteraz. 

Zvonko Taneski