Recenzia
Marek Čabák
16.08.2023

Tisíce príbehov na desiatkach strán

Príbehostroj

Český autor a učiteľ René Nekuda je u našich českých susedov známy nielen pre svoje kurzy kreatívneho písania, ale aj vďaka niekoľkým publikáciám zameraným na písanie. Jednou z nich je Príbehostroj, ktorú si vďaka vydavateľstvu Monokel môžeme užiť už aj v slovenčine. Nielen deťom, ale aj rodičom, starým rodičom a nadšeným učiteľom je určený tento nekonečný generátor príbehov.

Kniha je rozdelená na štyri časti. Každá z nich poskytuje náročnejšiu úroveň tvorby príbehov a je podporená celostránkovými ilustráciami štyroch umelkýň. Prvá časť obsahuje zdanlivo jednoduché, takmer detsky vyzerajúce kresby Marie Urbánkovej. Neobsahujú žiadne zobrazenie hĺbky či priestoru, vyzerajú skôr ako rôzne vystrihnuté obrázky nalepené na papier. To sa nakoniec očakáva aj od samotných čitateľov. Kreslenie do knihy či lepenie rôznych obrázkov a fotiek sa totiž nielenže nezakazuje, ale naopak,  požaduje. To korešponduje s príbehmi, ktoré je možné v tejto časti vytvoriť – sú jednoduché, veľmi konkrétne a pomerne krátke.

Druhá časť je už náročnejšia, čo krásne podporujú kresby Johany Švejdíkovej. Tá vo svojich ilustráciách úplne vynecháva jednoznačné kontúry a všetky predely upravuje iba rôznymi odtieňmi farieb. Zadania príbehov sa tu stávajú abstraktnejšími a rozsiahlejšími. Podstatne realistickejšie, hoci stále výrazne štylizované obrázky Terezy Marianovej mi pripomenuli niektoré dobrodružné knihy mojej mladosti, predovšetkým Robinsona Crusoea. Zadania príbehov v tejto časti sa uberajú podobným dobrodružným smerom s využitím abstraktnejších konceptov.

Štvrtá časť knihy chce z čitateľa urobiť majstra Príbehostroja. Ilustrácie Anety Františky Holasovej sú spojením detskej nenútenosti a naivity z prvej časti knihy a kombinácie realistického, no značne štylizovaného zobrazenia abstraktných pojmov z druhej časti. S tým korešpondujú aj zadania a idey príbehov, ktoré nás lákajú cestovať nielen fantastickými svetmi, ale aj myšlienkami.

Ak Príbehostroj „prečítate“ od začiatku do konca, pomôže vám viesť vašu fantáziu od jednoduchých myšlienok a predstáv až po šialené dobrodružné putovania vo vašej mysli. Prirodzeným spôsobom učí, ako vystavať príbeh, postavy, svet, zvraty, zápletky i rozuzlenia príbehov. Navyše je celý proces skutočne zábavný. A keď sa stanete majstrom Príbehostroja, s pomocou jednoduchého generátora príbehových prvkov v rohoch stránok v celej knihe môžete vytvoriť ďalšie tisícky príbehov.

Príbehostroj učí, že je dôležité nielen čítať, ale aj predstavovať si, vytvárať vlastné naratívy, vkladať sa do deja i postáv, snívať a v konečnom dôsledku meniť svet okolo seba. Prirodzene, nenútene a zábavne. Nielen deti, ale i dospelých. Je imaginatívnym nástrojom, návodom aj zábavkou a ďalšou ukážkou pomerne špecifického, ale mimoriadne potrebného zamerania vydavateľstva Monokel. Každou ďalšiu publikáciou, ktorú vydajú, mi ukazujú dieru na slovenskom literárnom trhu, o ktorej som doposiaľ sám netušil. A preto som rád, že sa niekto rozhodol ju vyplniť.