Recenzia
26.05.2008

Tizian - Ian G. Kennedy

Ian G. Kennedy: Tizian, Praha, Taschen/Slovart 2008. Preklad Kristina Čermáková

  Tizianovi, benátskemu maliarovi, narodenému v Pieve di Cadore vo Friuli pravdepodobne medzi rokmi 1487 a 1490, sa ešte za života podarilo získať medzinárodnú slávu. Môžeme povedať, že sa stal prvým výtvarným umelcom, známym po celej kultúrnej Európe. Pracoval na objednávkach pre vtedy najrušnejšiu križovatku Európy - pre mesto Benátky, pápeža Júliusa III. a pre cirkev. Pri plnej sile tvoril dlhšie ako tri štvrtiny storočia (zomiera počas morovej epidémie v Benátkach roku 1576, v úctyhodnom veku okolo 90 rokov) a za jeho prácu mu boli udelené nielen významné pocty, ale dokázal sa ňou aj veľmi slušne uživiť.

  Mal šťastie na učiteľov, najprv sa dostáva k Giovannimu Bellinimu, zakladateľovi maliarskej benátskej školy a neskôr spolupracoval s Giorgionom, ktorý ho ovplyvnil natoľko, že autorstvo viacerých ich diel sa stalo predmetom dlhotrvajúcich odborných polemík.

  Odlišnosť Tizianovej maľby od jeho slávnych súčasníkov Michelangela a Raffaela znalci a diváci pociťovali už v ich dobe. V prvom rade spočíva v používanej technike. Jej základom nebola kresba, ale formujúca farba, ktorá mu umožnila presne zachytiť meniacu sa náladu krajiny alebo odtiene ľudských citov. Práve ním dokonalo využívaná expresivita farebnosti podstatne ovplyvnila nasledujúce generácie maliarov, okrem iných Rubensa, van Dycka, Poussina...

  Tizian zanechal celú galériu portrétov. Dokázal vytvoriť nové princípy kompozície, ktorými sa neskôr riadila portrétna tvorba. K najznámejším dielam patrí Karol V. v bitke pri Mühlbergu alebo klasické dielo Pápež Pavol III. s vnukmi Alessandrom a Ottaviom Farnese. Ale Tizian, to sú aj obrazy nádherných žien a ich tajomných príbehov – Venuše z Urbina, Danae, Flóry, Ženy so zrkadlom...

  Našinec sa s jeho dielami môže najbližšie stretnúť vo viedenskom Umelecko-historickom múzeu alebo v susedných Čechách – v Kroměříži s obrazom Apollón a Marsyas a s obrazom Toaleta mladej ženy v Obrazárni pražského hradu.

-ľp-