Recenzia
Lýdia Čelková
20.01.2012

Tradičné remeslá a ich majstri - Vojtech Majling – Katarína Dovalová

Banská Bystrica, Verejná knižnica Mikuláša Kováča 2011

Tradičné ľudové remeslá, ktoré v regióne Horehronia prežívajú vďaka šikovnosti tamojších majstrov, mapuje banskobystrická knižnica v národopisnej publikácii. Autori zaradili do publikácie portréty ľudových remeselníkov z Banskej Bystrice, Brezna a ich okolia, ktorí prijali ponuku, aby prezentovali svoju činnosť. Publikácia v pútavej grafickej úprave s množstvom farebných fotografií zoznamuje s jednotlivými druhmi remesiel podľa spracúvaného materiálu. Hlina je základným materiálom hrnčiarov, keramikárov, kachliarov, spracúvaniu kovu sa venujú kováči, nožiari, zvonkári, šperkári, drotári. Aj majstri dreva majú rôzne špecializácie, sú medzi nimi tesári, drevorezbári, debnári, vareškári, výrobcovia bačovského riadu, korytári, tokári, stolári, uhliari, šindliari, výrobcovia hudobných nástrojov. Prírodné pletivá využívajú košikári, slamienkári, rohovinu hrebenári, gombikári, kožu brašnári, remenári, kožušníci, textil výšivkárky, čipkárky, tkáčky, modrotlačiari, obuvníci. Aj výroba zvykových predmetov, ako sú medovníky, pečivo, maľba na sklo, kraslice, betlehemy, sviečky si vyžaduje majstrovskú zručnosť. Každá časť obsahuje základnú charakteristiku používaného materiálu a profily majstrov s uvedením ich špecializácie, ako získavali znalosti, odkedy sa venujú remeslu. Okrem ukážky z remeselnej tvorby a zoznamu literatúry o konkrétnom majstrovi nájdete v knihe aj kontakt, prípadne adresu jeho webovej stránky. Záverečnú časť tvorí prehľad miest a podujatí, kde sa na Horehroní prezentujú ľudové remeslá. Knihu dopĺňa personálny register ľudových výrobcov a register citovanej aj odporúčanej literatúry. Publikácia je názornou ukážkou, ako môže knižnica účelne prepojiť svoje zbierky a dokumentáciu o regionálnych osobnostiach s nadšením podporovateľov ľudových tradícií. A popularizáciou remesiel uchovať tajomstvá ľudovej výroby nasledujúcim generáciám.