Traja nebojsovia a duch Miguel - Jaroslava Blažková - Vzácny rodinný príbeh

Vzácny rodinný príbeh

Bratislava, Q 111 2010

Jaroslava Blažková patrí už desaťročia k autorkám, ktorých diela sa tešia veľkej obľube u dospelých, dospievajúcich i detských čitateľov. Neinak je to aj v prípade tejto reedície určenej – ako poznamenáva podtitul Knižka zdanlivo iba pre deti – zdanlivo iba deťom.

Autorka žijúca dlhé desaťročia v Kanade sa občas vracia do priestorov detstva a mladosti, akoby rokmi rástla potreba udržiavať kontakty s nimi – aj prostredníctvom písania. Rozprávanie tematicky ukotvila v histórii vlastnej rodiny a vrátila sa tak na rodnú Moravu. Prerozprávaním príbehov, ktoré zažil jej otec Jaroslav s bratmi Vilkom a Ferkom, Blažková približuje kúsok minulosti, plasticky vykresľuje každodenný život jednej „obyčajnej“, „všednej“ rodiny v malom moravskom meste ešte za čias Rakúsko-uhorskej monarchie. Ide na jednej strane o všedný, no zároveň nesmierne vzácny život, a to najmä s ohľadom na vzťahy v rodine, atmosféru lásky, porozumenia, úcty, súdržnosti.

Príbehy plné huncútstiev, ktoré autorke porozprával jej otec v ťažkých rokoch počas druhej svetovej vojny, keď ako malé dievčatko ležala so zápalom pľúc, adresuje v zrelom veku svojej vnučke, aby tak posilnila väzby s minulosťou. Šibalské príbehy i vážnejšie udalosti troch nebojsov rámcuje v knihe tajomný opar zahaľujúci bytosť ducha Miguela, ktorý po generácie ochraňuje rodinu v nebezpečných situáciách. Jeho vstupy vzbudzujú zvedavosť a jemne, nerušivo zapadajú do realistických obrazov minulosti: pre dnešného čitateľa sú to výrečné správy o vtedajšom živote a určujúcich hodnotách, ako pracovitosť, poctivosť, čestnosť, spolupatričnosť, skromnosť, ktoré sa nevylučujú s hrdosťou a dôstojnosťou.

Sugestívnosť ponorov do minulosti posilňujú aj pôsobivé ilustrácie Veroniky Cabadajovej a spolu so zaujímavo napísaným textom majú šancu osloviť citlivých čitateľov každého veku.