Recenzia
Elena Ťapajová
28.05.2013

Tri. Adela Banášová, Adriana Kučerová, Patra Polnišová - Ján Štrasser - Dámska štrasserovka

Dámska štrasserovka

Najnovšia „štrasserovka“, desiata kniha rozhovorov Jána Štrassera s poprednými osobnosťami našej kultúry, sa líši od predchádzajúcich už tým, že má hneď tri respondentky. Autor v úvode konštatuje: „Všetky tri dámy sa intenzívne vyskytujú vo verejnom priestore kultúry a spoločenského života, všetky tri patria k špičke v profesii, ktorú vykonávajú. Zároveň dodáva, že i keď sú „tri v jednej knihe“, každá z dám má v knihe „svoju vlastnú samostatnú knihu“. A každej prisúdil ako titul výrok, ktorý ju vystihuje: Adela Banášová: Bezočivá som len v sebaobrane, Adriana Kučerová sa na opernú dráhu vydala nečakane:Bolo to vnuknutie a Petra Polnišová sa sebaironicky spytuje: Už si tancoval s dvoma kuframi?

Ján Štrasser (1946) je známy a uznávaný autor, ale i  prekladateľ a  textár. O  to viac zamrzí, ak sa v texte objavia jazykové chyby, ako napr. čechizmus „Skrblíš?“ (s. 163) alebo „ešte mi nebolo ani štrnásť“ (s.183). Prípadne faktografické nepresnosti, keď sa v  rozhovore  píše o  Polnišovej životnom partnerovi a otcovi jej syna, ale text pod obrázkom ho označuje za manžela (s. 228). Dôležitý je však celkový dojem z knihy a  ten je, ako pri každej „štrasserovke“, radosť zo zaujímavého stretnutia so zaujímavými ľuďmi a zároveň príjemný čitateľský zážitok.