Tri rozprávky z neba – Mária Rázusová-Martáková

Tri rozprávky z neba boli v poradí druhou knižkou, ktorá mladej, vtedy dvadsaťosemročnej autorke Márii Rázusovej-Martákovej (1905 – 1964) v roku 1932 vyšla. Ešte ju len čakali jej dodnes známe básničky a básnické skladby. Tri na seba nadväzujúce veršované rozprávky preto zostali tak trochu v tieni iných, populárnejších. A to aj napriek tomu, že kniha opäť vyšla v roku 1947 (s inou grafikou) a potom v roku 1993 ako reprint pôvodného vydania. Aj najnovšie vydanie z roku 2013 z vydavateľstva Perfekt je grafickým reprintom s pôvodnými ilustráciami Vojtecha Stašíka, básne boli upravené Petrom Karpinským. Zaujímavosťou je, že úplne prvú zbierku básní Pestré kvety vydala Rázusová-Martáková na pobádanie spisovateľky Hany Gregorovej a na vydanie Troch rozprávok mladú autorku nakriatol básnik Ján Smrek. Kniha je stále nanovo objavovaná, o čom svedčí aj krátky text pri vydavateľskom zázname: „Knihu svojho detstva znovu objavil Peter Priputen, priniesol do vydavateľstva Perfekt a venuje ju všetkým deťom.“ Mimochodom, v jednom internetovom rozhovore prezradil spisovateľ, dramatik a herec par excellence Stanislav Štepka, že vo svojom detstve mal najradšej práve túto knižku, dokonca ju vedel naspamäť.

Knižka je to pritom veľmi milá – nepoznám krajšiu modlitbičku za bratislavské deti, aby sa aj ony dočkali snehu, aby ich zima nebola smutná. Ak si pritom uvedomíme, že veršíky písala mladá žena, ktorá nielenže nemohla mať vlastné deti, ale choroba ju odlúčila aj od detí v škole, ktoré rada učila, je nádherné, ako myslela na potešenie iných, pre ňu vlastne neznámych detí. Až na niekoľko výnimiek pri počte slabík sú verše aj v modernejšej, súčasnému detskému slovníku prispôsobenej verzii ľahko zapamätateľné a láskavo vtipné. Cítiť z nich nefalšovanú lásku bez úsilia o dnes niekedy až prehnanú spoločenskú korektnosť. Asi máloktorý autor by si v súčasnosti dovolil napísať, že svätý Peter si odpáše remeň a vyšváca lenivé slniečko, ktorému sa nechce vstávať. Dramatické napätie, ktoré sa autorke podarilo v rozprávkach vytvoriť, priam nabáda využiť ich aj v rôznych recitačných súťažiach. A tak treba len dúfať, že najnovšie vydanie si nájde čo najviac nasledovníkov typu Stanislava Štepku alebo Petra Priputena z odboru protokolu Kancelárie prezidenta SR.