Recenzia
Eva Drobná
19.12.2018

Trnavské impresie – Margita Kániková – Osudy jednoduchých ľudí

Osudy jednoduchých ľudí

Osudy jednoduchých ľudí

Trnavská publicistka Margita KÁNIKOVÁ knižne debutovala knihou fragmentov zo života Andreja Žarnova V znamení púpavy (Trnava, KON-PRESS 2001). Vlani vydala vlastným nákladom knihu čŕt, esejí a poviedok Trnavské impresie o takzvaných obyčajných ľuďoch. Kniha obsahuje osemnásť príbehov, zväčša tragických životných osudov Trnavčanov, ktorých minulý režim chcel pokoriť, ale nedokázal ich zničiť. Čitatelia sa takto dozvedia o životných peripetiách dnes už deväťdesiatšesťročného Trnavčana, podnikateľa Jozefa Mokoša. Určite zaujme aj osud opatrovateľky najmladšej dcéry grófa Pallaviciniho alebo Ing. Petra Horvátha, ktorý nepozná svojich rodičov, ani dátum narodenia, len to, že jeho osud siaha do porevolučného Ruska. V horách Veľkej Fatry sa tragicky skončil život pilota Dušana Gemerského. Pátranie po jeho lietadle má priam detektívny charakter.

 Knihu Trnavské impresie vydala autorka v spolupráci s Hnutím kresťanských pedagógov Slovenska, ilustrovaná je fotografiami autorky. Kniha už oslovila viacerých čitateľov a recenzent Pavol Tomašovič vyzdvihol jej význam v tom, že autorka zachytáva osudy ľudí, z ktorých by asi mnohí „prepadli“ sitom historikov, no bez nich by dejiny neboli dejinami. Aj jednoduchí ľudia tvoria dejiny a podávajú o nich svedectvo.                                                                                       

Eva Drobná