Recenzia
15.10.2010

Trogári - Laco Haas - Dobrodružstvá chlapcov spod Zobora

Dobrodružstvá chlapcov spod Zobora

Dobrodružstvá chlapcov spod Zobora

 

Laco Haas: Trogári, Bratislava, Vydavateľstvo DAXE 2010

Memoáre zvyknú neraz podceňovať najmä milovníci fiktívnej
literatúry, lebo v nich nevidia ani rozlet fantázie, ani vernú historickú literatúru. Obzvlášť silne postihuje tento dešpekt práve spomienky na detstvo a mladosť. A pritom aj takáto spomienková literatúra - vo svojom súhrne - predstavuje mozaikové kamienky detailov a atmosféry do celkového obrazu histórie. Ich selekciou a sceľovaním vznikajú doplnkové obrysy pre základné, nosné historické fakty, pre ich dokreslenie a vyfarbenie.

Vo Vydavateľstve DAXE vyšla knižočka spomienok Laca Haasa na detstvo a mladosť s názvom Trogári. Taká totiž bola prezývka obyvateľov mesta pod Zoborom, Nitranov. Ide o detstvo a mladé letá nitrianskych šarvancov, medzi ktorých autor kedysi patril, aby sa naostatok stal kro­nikárom ich dobrodružstiev. Za predpokladu, že si nepísal denník, treba obdivovať jeho brilantnú pamäť, s akou si pri písaní plasticky vybavoval tieto dávne udalosti. Z knižočky sa dozvieme o takmer foglarovských dobrodružstvách pri pátra­ní po rozličných tajomstvách, skrytých pokladoch a katakombách, ale aj o zážitkoch humorných, motivovaných detskou nai­vitou i túžbou vyrovnať sa svojim romanticko-románovým hrdinom.

Mladý čitateľ ocení azda najviac príbehy s tajomstvom, príbehy odvážnych pátračov v krátkych nohaviciach. Starší čitateľ starší si tu všeličo prečíta s pobaveným úškrnom a zaspomína si na po­dobné zážitky z vlastného detstva, takže napokon ocení aj tento spomienkovo motivačný impulz. Osobne by som sa v tejto kultivovane nepísanej knihe vyhol spomienkam na „pokakané" zážitky, ktoré mi pripadajú viac trápne ako smiešne. Ale azda je to len moja subjektívna výhrada, ktorú možno napad­núť námietkou, že šarvanecké príbehy nemôžu byť esteticky cudne vysterilizované.

Autora Laca Haasa a jeho kamarátov obmedzovala v detstve ľudovodemokratická, pofebruárová prepolitizované a prekádrovaná realita, ktorá nahradila dobrodružný skauting nudným pionierskym schôdzovaním. Preto boli chlapci vtedy odkázaní na spontánne vymýšľanie rozličných hravých a dobrodružných aktivít, ktoré neboli vždy rozumné a prinášali ne­zriedka namiesto poučenia trpké ponaučenia cestou omylov a bolestivých kolízií. Chýbal im oficiálny, inštitu­cionálny, profesijné premyslený a odskúšaný rámec rešpektu­júci prirodzenú túžbu po zážitkoch v podobe skautských oddie­lov alebo Foglarových čitateľských klubov pri časopise Vpřed. Aj v tom je Haasova kniha verným zrkadlom vtedajších čias. Otázkou zostáva, kam sme v tomto smere dospeli dnes...

Milan Kenda