Recenzia
Ján Neštiak
13.09.2004

Turkova stupaj

Zuzana Kuglerová

Turkova stupaj

Bratislava, Vydavateľstvo SSS 2003

Zbieranie povestí má u nás dlhodobú tradíciu. Nájdeme ich už v diele Jána Kollára. V tejto tradícii pokračovali najmä štúrovci – Pavel Dobšinský, Ján Francisci-Rimavský, August Horislav Škultéty a Štefan Marko Daxner. V poslednom období viacerí slovenskí spisovatelia prerozprávali povesti viažuce sa k regiónu, v ktorom žijú. Tak vyšli povesti o Kežmarku od Nory Baráthovej, Tatranské povesti od Antona Marca či Melicherove Požitavské povesti.

Výpočet zbierok regionálnych povestí nedávno doplnila Zuzana Kuglerová, ktorá od svojho básnického debutu roku 1976 Madona v hmlách prešla od poézie cez románovú tvorbu k písaniu kníh pre deti a mládež. V knihe povestí o Žilinskom kraji Turkova stupaj zozbierala a prerozprávala takmer 50 povestí, ktoré tematicky čerpajú z historických udalostí z čias pohanských, ale i tatárskeho a tureckého vpádu. Sú to príbehy plné lásky, vernosti, statočnosti aj udatnosti. Kuglerová upozorňuje, že i my, Slováci, máme svoju mytológiu, ktorá vznikla ešte skôr ako rozprávky a povesti. V krátkych príbehoch nám dokazuje, že pohanskí bohovia vedeli trpieť, nenávidieť i milovať. V druhej časti venovanej predovšetkým obdobiam tatárskych a tureckých vpádov je výraznou motivickou niťou Kuglerovej povestí dobro a statočnosť, ktoré dávajú ľuďom - neraz aj s pomocou dobrých tajomných síl a zázračných vecí - silu ubrániť sa násilníkom. V povestiach sa vysoko oceňuje udatnosť a vernosť; ľudia, ktorí žijú v pravde a za svoju vieru neváhajú obetovať aj to najcennejšie, dočkajú sa zaslúženej odmeny, tí, ktorí zradili, neujdú svojmu trestu. Ľud v povestiach neodpúšťal ani zradu, ktorá vyplynula z citového vzplanutia, a nešťastnú lásku k nepriateľovi potrestal večným prekliatím. V mnohých povestiach dominuje vtip, vynachádzavosť prostých ľudí, ktorí dokážu prejsť cez rozum váženým, vzdelaným pánom, ale aj nadprirodzeným bytostiam. Ožívajú v nich aj historické postavy ako tradične spravodlivý kráľ Matej či osvietená panovníčka Mária Terézia. Čitateľ sa mnoho dozvie o pôvode mnohých sídiel a vzniku ich názvu. Ich zakladatelia ich neraz dostali za statočné služby panovníkom a šľachticom v boji proti nepriateľom.

Aj keď kniha Zuzany Kuglerovej Turkova stupaj je určená predovšetkým detským čitateľom, určite po nej s radosťou siahnu aj dospelí a svojím mravným posolstvom určite prekročí aj hranice Žilinského kraja.

Ján Neštiak