Recenzia
27.06.2008

Tvorba bezbariérového prostredia. Základné princípy a súvislosti - Mária Samová - Ako si postavíme, tak budeme bývať

Ako si postavíme, tak budeme bývať

Vedúca autorského kolektívu: Doc. Ing. arch. Mária Samová PhD.
Tvorba bezbariérového prostredia. Základné princípy a súvislosti

Bratislava, Vydavateľstvo Eurostav 2008

Príručka definovaním základných princípov bezbariérového prostredia a uvedením konkrétnych riešení zapĺňa biele miesto v odbornej literatúre. Je úplnou novinkou nielen v rámci Vydavateľstva Eurostav, ale na aj našom knižnom trhu. Doteraz sa odborníci pri tvorbe obytných či úžitkových priestorov pre rozlične hendikepovaných užívateľov nemali o čo oprieť. Preto autori sústredili do jednej publikácie okrem architektonických návrhov v rôznych oblastiach – verejné priestranstvá a doprava, bývanie, vzdelávanie, práca, obchod, služby, kultúra a šport – aj základné legislatívne normy a všeobecné požiadavky, ktoré nevyhovujú len jednej skupine postihnutých, ale berú na zreteľ všetky druhy postihnutia. Azda najťažšie možno definovať požiadavky na prostredie pre mentálne postihnutých, obyčajne si pre nich vieme predstaviť len nemocničné či iné izolované prostredie, ale dôležité sú pre nich tak domáce, ako aj pedagogicko-výchovné či kultúrne prostredia. Estetické riešenia bezbariérových zariadení či budov svedčia o tom, že architekti si vedia poradiť s prekonávaním nielen technických, ale aj psychických bariér, aby uľahčili a skrášlili život nám všetkým.