Recenzia
13.09.2004

Tvorcovia svetových dejín. Od Francúzskej revolúcie po začiatok 20. storočia

Tvorcovia svetových dejín. Od Francúzskej revolúcie po začiatok 20. storočia

Bratislava, SPN – Mladé letá 2003

Séria kníh Tvorcovia svetových dejín, z ktorej už v Mladých letách vyšli Tvorcovia svetových dejín Od antiky po stredovek, Od renesancie po osvietenstvo a v novembri tretí zväzok Od Francúzskej revolúcie po začiatok 20. storočia (od r. 1789 po r. 1914) ponúka prostredníctvom osudov významných osobností živý a zaujímavý obraz doby. V týchto ,,značkových” publikáciách z vydavateľstva Larousse je všetko detailne premyslené, už obsah je viac ako len obsah. Každá zo sto predstavených osobností tohto búrlivého obdobia dejín je ilustrovaná portrétom, doplnená chronológiou života a historických medzníkov obdobia, v ktorom žil, ako aj vysvetlením jedného alebo viacerých dominantných pojmov či vlastností, s ktorým sa spájalo meno osobnosti (Jean Paul Marat – Odpudzujúca škaredosť, Edward Jenner – Zničenie kiahní, Francisco de Goya – Goyova hluchota, Lewis Carroll – Nonsens, Geronimo – Apači, Wilhelm Conrad Röntgen – Ohromujúci pokrok). Podobne ako v predošlých častiach, aj v tejto sú okrem politikov, predstavení aj vedci a umelci, ktorých zástoj na pokroku sa často obchádza. Celková grafická úprava s logickým členením, výstižnými medzititulkami a ilustráciami rozširujúcimi obsah jasne a presne formulovaného textu, vytvára predpoklad ľahšie si zapamätať najdôležitejšie fakty, ako aj pochopiť, že dejiny nie sú len súborom letopočtov, ale živým procesom poskladaným z množstva vzrušujúcich osudov známych i neznámych ľudí. SPN – Mladé letá pripravujú v apríli vydanie štvrtého zväzku série Od 1. svetovej vojny po súčasnosť. Každý zväzok má 320 strán, obsahuje vyše 400 ilustrácií a máp a, prirodzene, registre.