Recenzia
Jana Šulková
12.03.2015

To ty si teraz – Andrej Csino

Ikar 2014

 

 

„Na prvý pohľad útla knižka, v skutočnosti však veľmi rozsiahla...“

 

 

 

Andrej Csino debutuje zbierkou textov To ty si teraz. Je to výber z mnohých textov, ktoré postupne uverejňoval na svojom blogu, kde mali veľký úspech. Mne sa dostali do rúk v knižnej podobe, čomu som rada, pretože ponúkajú skutočný umelecký zážitok. Na prvý pohľad útla knižka, v skutočnosti však veľmi rozsiahla, plná myšlienok, citu, zážitkov skutočných či fiktívnych, slov, ktoré dokážu zaujať...

 

Je zaujímavé, akú moc majú slová. Ako dokáže pár písmeniek vyjadriť niečo, čo vo vás prehrmí, prejde vašou mysľou, ba dokonca celou bytosťou, niečo, čo vo vašom srdci rozpúta peklo... Ako sa dá vytušiť, autor sa vo svojich textoch venuje láske, vášni a erotike, všetky sú o ženách, o tom, čo s nimi autor prežil a možno aj nie, o láske, o ktorú sa chce podeliť so svetom, o pocitoch, ktoré prežil, o myšlienkach, čo sa mu hnali hlavou ako hlučné stádo mustangov, ktoré nestíchlo, až kým ich nedal na papier. Mnohé vyzdvihujú ženskú krásu, individualizmus každej z nás, prednosti, ktoré možno nenávidieť, a zlozvyky, ktoré možno milovať. Pretože každý milujeme inak, a hlavne každého milujeme inak. Zdanlivo obyčajné veci môžu byť pre nás neobyčajné a presne na to autor vo svojich textoch poukazuje. Nedáva si servítku pred ústa, veci pomenúva priamo, presne ako šíp mierený do stredu terča. Používa mnohé expresívne výrazy, nespisovné slová, často vulgarizmy či dokonca anglické slovíčka, ktorým však porozumie každý a ktorých výskyt je len nepatrný. Práve tieto slovíčka, ktoré by sa bežne v knihách vyskytovať nemali, dávajú jeho textom emotívny ráz. Mnohé sú aj humorne ladené... Navyše je zbierka veľmi zaujímavo spracovaná aj graficky, neraz formou kaligramov. Mnohé ma priam šokovali a nad niektorými som sa zamyslela. Túto zbierku hodnotím veľmi pozitívne: obohatila môj svet písmeniek...