Recenzia
05.05.2011

UČÍME SA PÍSMENKÁ

Bratislava, Fragment 2010

Odborníci sa dnes zväčša zhodnú, že dieťaťu hladnému po vedomostiach netreba odopierať náročnejšie aktivity s pochybným argumentom, aby sa vraj neskôr v škole nenudilo. Práve naopak, je vhodné jemne ich podporiť. V takomto zmysle je potrebné vnímať aj najnovšiu publikáciu zo série Šikovný predškolák s názvom Učíme sa písmenká. Deti hravou formou v obrázkoch vyhľadávajú a obťahujú písmenká alebo sa učia vyhľadávať nakreslené objekty, ktorých názov začína zadaným písmenom. Komu by ani to nestačilo, môže si precvičiť dopĺňanie písmen v abecede alebo priamo písanie celých slov pomenúvajúcich obrázky. Teda v skratke zvládnuť celý prvý ročník základnej školy. Ale ruku na srdce, aj dieťaprváča, ktoré sa učí v rytme školy, so záujmom siahne po knihe. Alebo ju použijú rodičia, ktorí chcú vylepšiť čarbopis svojho potomka. Prijateľných možností využitia je viac.