Uložená do stromov - Oľga Gluštíková

Vydavateľstvo Matice slovenskej 2014

Rukopis debutovej zbierky básní Uložená do stromov je dielom mladej, nie však začínajúcej poetky Oľgy Gluštíkovej. Kniha vychádza v novej edícii Vydavateľstva MS v Martine Modrá katedrála, v ktorej sa budú predstavovať mladí literárni debutanti i v budúcnosti.

Autorka je výraznou osobnosťou medzi najmladšou generáciou, čo o. i. potvrdzuje už niekoľko rokov aktívnou publikačnou činnosťou v rámci literárnych periodík, ako i výpočtom rôznych literárnych ocenení, predovšetkým z celoslovenských literárnych súťaží a prehliadok.

Gluštíkovej poetika je výrazná a identifikovateľná v paradoxnom tenore svojej jemnosti, dalo by sa povedať akejsi nevtieravej a prirodzenej „ženskosti“, ktorá sa prejavuje najmä v schopnosti byť „nežne presná“, nie však zhovievavá, či už vôbec nie ľahostajná. Gluštíkovej lyrický subjekt je vedome vyextrahovaný z efemérnej chuti slova, jazyka a vpáčený do verša, ktoré krája, reže, porciuje... Gluštíková je v poézii ženou v tom najpresnejšom a najdôležitejšom zmysle. Vie byť veľkorysá, ale tiež nebezpečná a priama.

Uložená do stromov netvorí len sumár autorkiných veršov za posledné obdobie. Zbierka predstavuje kompaktnú a reprezentatívnu kolekciu mladej sviežej slovenskej poézie. Gluštíková sa nenecháva zväzovať svojimi bezprostrednými „predchodkyňami“ či „s/účas(t)níčkami“ (Kucbelová, Ferenčuhová, príp. Ružičková a i.); je taká, aká by mala azda skutočná poetka byť – iná. Rozvíja a plodne zveľaďuje vlastnú poetiku, robí to prirodzene, bez veľkých gest a prázdnych bublín.

Zbierka Uložená do stromov bola slávnostne uvedená v rámci najstaršieho literárneho festivalu u nás Slovesná jar 2014. Jej básne sú výsledkom, či skôr dôsledkom, vzácnej a jasnej básnickej osobnosti a nie menej aj progresívnym vedomím a predpokladom, že budúcnosť pôvodnej slovenskej poézie nemusíme nateraz vidieť v mútnych predpovediach... Práve naopak.