Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2004

  Putovanie po stopách – tak sa dajú v stručnosti charakterizovať doterajšie reportážne knihy výraznej postavy slovenskej literatúry faktu Drahoslava Machalu. Autor nachádza stopy všade: v zapadnutých kaviarničkách, zabudnutých cintorínoch, na nenápadných fasádach domov a chrámov. Rekonštruuje dejiny ako jedno veľké dobrodružstvo, ako mozaiku fascinujúcich príhod a neuveriteľných náhod, oživuje mĺkve miesta a reštauruje ich duchovný zmysel. Machalovo nadšenie faktami je až nákazlivé. Jeho radosť z objavovania nevšedne všedných vecí si nejedného čitateľa podmaní natoľko, že túži sám znovu vidieť miesta, na ktorých už bol, no ktorých magickú príťažlivosť nevedel vychutnať natoľko ako tento spisovateľ. Sám autor charakterizoval svoju reportážnu metódu ako „umenie tušiť a žasnúť“. Machala má dušu reportéra, vie sa dívať, vie vyhľadávať zaujímavosti, vie odhaľovať v historických udalostiach a v ich aktéroch poéziu života.

  Na svojich cestách sa naučil, že „ak je rozličnosť krásou i dobrodružstvom sveta, potom konfrontácia, porovnávanie vedie človeka k úcte a tolerancii“. Vďaka tomu dokáže odhaliť jedinečnosť, často až svetovú unikátnosť slovenských reálií a sebavedomým spôsobom poráža naše typické národné trochárstvo. Niekedy to síce s vyzdvihovaním nacionálnych aspektov evidentne preháňa, ale ak je to daň za jeho objavovanie európskej tváre Slovenska, tak to beriem.

  Machalova knižka nie je žiaden turistický bedeker, je to konfrontácia zážitkov reportéra s hľadaním súvislostí so zážitkami významných Slovákov, ktorých osudy sa v tej či onej životnej etape prekryli s Talianskom. Machala vníma celú rôznorodosť tejto krajiny, zachytáva jej naturel i atmosféru, má zmysel pre detail, dostatok reportérskej odvahy na vyhľadávanie a spovedanie osobností ako nenahraditeľných informačných zdrojov. Jeho knižky nám vždy niečo pripomínajú – tak ako nám niečo pripomínajú pamätné tabule, ktoré tento slovenský nadšenec umiestňuje nielen po Slovensku. Už som sa neraz vyjadril, že Drahoslav Machala odhalil toľko pamätných tabúľ, že by raz v budúcnosti za túto záslužnú činnosť mali odhaliť pamätnú tabuľu aj jemu. Túto osvetovú stránku jeho činnosti vnímam ako neoddeliteľnú súčasť jeho reportérskej práce: Machala zanecháva svojím dielom pamätné tabule ako duchovné pečate našich národných dejín.

Eduard Chmelár