Recenzia
05.01.2006

Univerzitná knižnica v Bratislave – The University Library in Bratislava - Zostavil Tibor Trgiňa - Symbol kultúry a vzdelávania

Symbol kultúry a vzdelávania

Symbol kultúry a vzdelávania

Univerzitná knižnica v Bratislave – The University Library in Bratislava

Zostavil Tibor Trgiňa

Bratislava, UKB 2005

Univerzitná knižnica v Bratislave po ukončení rekonštrukcie výrazne zmenila svoju tvár. Od apríla sa projekt multifunkčného kultúrneho a knižničného centra stal skutočnosťou. Historické budovy knižnice – bývalý palác kráľovskej Uhorskej komory na Michalskej ulici, de Pauliho palác na Ventúrskej ulici a kláštor klarisiek na Klariskej ulici –teraz čitateľom poskytujú vďaka zmodernizovaným službám informačný komfort. Dokumenty o premenách Univerzitky na modernú kultúrno-vzdelávaciu inštitúciu prináša aj táto publikácia. Prostredníctvom kvalitných farebných reprodukcií predstavuje výber z knižných pokladov, zoznamuje s dejinami i vývojom jednotlivých budov knižnice. Text dopĺňajú dobové čierno-biele fotografie z niektorých oddelení knižnice. Autori obnovy historických objektov Univerzitnej knižnice – Ján Bahna a Ján Šimkovič – informujú o etapách rekonštrukcie budov knižnice v centre historického jadra v Bratislave. Prehľadné kalendárium mapuje najdôležitejšie udalosti v živote knižnice. Samostatnú časť tvoria plány budov s legendami k farebným fotografiám interiérov a exteriérov knižnice.

Publikácia prehľadne dokumentuje zložitú cestu zrodu modernej knižnice. Je určená nielen milovníkom dejín Slovenska a najmä Bratislavy, ale aj odbornej verejnosti doma a v zahraničí, vyšla dvojjazyčne v slovenčine a angličtine.

–lč–

Ak máte záujem o túto reprezentačnú publikáciu, skúste šťastie v našej súťaži, pošlite kupón Univerzitnej knižnice z 11. s. do 21. decembra.