Recenzia
19.12.2011

Univerzum A – Ž

IKAR

Na obálke encyklopédie Univerzum A – Ž. Všeobecná encyklopédia pre 21. storočie je zobrazená zemeguľa vznášajúca sa v akomsi virtuálnom priestore nad pixelmi monitora, zosieťovaná poludníkmi a rovnobežkami, ktoré vytvárajú „okná do univerza“ a jasne evokujú logo operačného systému Windows. Reč týchto symbolov je všeobecne zrozumiteľná: vedomosti ľudstva v druhom decéniu 21. storočia si nevieme predstaviť bez vzájomne prepojených počítačových sietí. Podľa známeho sloganu „Všetko je na webe“ si tak zrejme viacerí položia otázku, či nie je zbytočné vydávať podobné knižné unikáty ako tento?

Odpoveď na ňu vám možno dá až listovanie v tejto tisícstranovej krásnej farebnej publikácii. Knižne zosumarizované a zoradené informácie majú predsa len inú, „trvalejšiu“ hodnotu ako informácie trebárs vo Wikipédii. Predovšetkým pri tvorbe knižnej encyklopédie musia autori prísne selektovať informácie, a tým uľahčujú prácu čitateľom pri vyhľadávaní. V súčasnosti je azda najťažšie vybrať si z množstva informácií tie najdôležitejšie a najpodstatnejšie, aby ste sa zorientovali. Knižná encyklopédia v porovnaní s virtuálnou vždy poskytuje konkrétnu informáciu v celom kontexte. Napríklad niekoľkoriadkové heslo o vašom obľúbenom hercovi sa vám môže zdať nedostatočné. Pri pohľade na celú knižnú stranu, obsahujúcu približne 20 samostatných hesiel a minimálne 3 obrázky, si uvedomíte, že vzhľadom na zástoj vášho favorita v kontexte celej kultúry je heslo primerané. A to je implicitná hodnotiaca informácia, akú vám konkrétna stránka Wikipédie, na ktorej kraľuje každý sám ako samostatné univerzum, neposkytne.

Jazyková mutácia vytvára ďalší dôležitý kontext, adresnému čitateľovi poskytuje ďalšie presnejšie súradnice, zameriava ho na prostredie, ktoré je mu blízke. Nemecký originál encyklopédia Univerzum A – Ž je v slovenskom preklade výrazne obohatený o informácie zo všetkých uvedených 29 vedných oblastí zo Slovenska.