Recenzia
Robert Vavro
12.04.2012

Útek sestry Cecílie - William Brinkley - Po rokoch aj u nás

Po rokoch aj u nás

Bratislava, Post Scriptum 2011

Americký publicista W. Brinkley uverej­nil najskôr v  týždenníku Life Magazine rozhovor s rehoľníčkou pochádzajúcou zo Slovenska, v ktorom ako prvá prináša sve­dectvo o likvidácii kláštorov u nás. Vzápä­tí podľa rozprávania sestry Cecílie napísal knihu a vydal ju v novembri 1954. Jej dra­matický príbeh sa stal bestsellerom, kni­ha vyšla vo viacerých vydaniach, bola pre­ložená do nemčiny, flámčiny a taliančiny, na pokračovanie vychádzala v mnohých katolíckych časopisoch po celom slobod­nom svete. V  máji 1955 dokonca o úteku sestry Makárie nakrútili v Amerike aj do­kumentárny film. Sestra Makária (Cecília) tak nevídane zviditeľnila Slovensko a uro­bila cenné služby cirkvi aj svojmu národu. Konečne v roku nedožitej storočnice tejto skromnej slovenskej rehoľníčky máme aj slovenské vydanie jej knižného svedectva.

Cecília Kondrcová, rodáčka z Brestovian (8. 8. 1911), po stredoškolských štúdiách u uršulínok v Trnave vstúpila do kláštora Dcér Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Zvolila si rehoľné meno sestra Makária. Pôsobila ako učiteľka materskej školy, neskôr v detskej nemocnici. Dostala sa do kontaktu s aktivistami tajnej cirkvi, pomá­hala prenasledovaným kňazom a podieľala sa na organizovaní ich útekov za hranice. Napokon aj ju za­chránil len útek do Rakúska v januári 1952. Po krátkom pobyte v klášto­re v nemeckom Obernzelle pri­šla v roku 1954 do USA. Po pôsobení v Oaklande v Kalifornii sa v roku 1956 presťahovala do Gary v štáte Indiana, kde 20. januára 1985 zomrela.

Hoci Cecília Kondrcová nemala lite­rárne ambície, jej prerozprávaný príbeh ponúka veľmi sugestívne čítanie. Vecná a  racionálna reflexia osvetľuje kontext, ako k náboženskej perzekúcii dochádzalo, ako bola ideologicky legitimizovaná. Celá kniha je presiaknutá vrúcnou vierou, od­hodlaním nevzdať sa svojho presvedčenia. V tom je jej posolstvo veľmi aktuálne pre súčasníkov.