Recenzia
13.09.2004

Úteky z tiesne. V tôni dvoch totalít

Úteky z tiesne. V tôni dvoch totalít

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2003

Imrich Kružliak

Úteky z tiesne. V tôni dvoch totalít

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2003

Osud i dielo významného exilového autora Dr. Imricha Kružliaka (tento rok sa dožíva deväťdesiatky) možno jedným slovom označiť ako „mimoriadne“. Do tohto radu zapadá aj  kniha Úteky z tiesne s podtitulom V tôni dvoch totalít, ktorá predstavuje individualizované dejiny Slovenska a Slovákov  20. storočia. Zároveň je pokusom o odtabuizovanie a odstránenie schiziem účelovosti konfesionalizmu, politikárčenia a dobových ideologických rítov. Individualizované dejiny si nemožno zamieňať so subjektívne chápanými dejinami, pretože sú dostatočne verifikované historikmi a historickými prameňmi od roku 1919 až po súčasnosť. Kružliak je zároveň pozorovateľom, aktérom, obeťou, ale nie katom. Ako veriaci kresťan spomína, no jeho reflexia dejín si nevyhradzuje právo na úplnosť. Miestami väčšmi ako historické fakty upútava ľudskosť a súcit. Kružliakova kniha aj s kritickým doslovom Júliusa Vanoviča umožňuje lepšie pochopiť tragickú rozporuplnosť a istú nedvižnosť slovenského politického bytia v 20. storočí. Pomôže odstrániť nevedomosť, ktorá je predpolím každej totality, nielen tej ideologickej. 

–eb–