Recenzia
-bb-
12.02.2016

Útok z pomaranča – Danuša Dragulová-Faktorová

Vydavateľstvo DAXE podporuje detskú tvorivosť každoročnou súťažou Báseň určenou pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií – do tej aktuálnej sa ešte stále môžu zapojiť, uzávierka je 15. novembra (viac info sme priniesli v  KR 19). Okrem toho však vydáva aj zaujímavé knižky rozvíjajúce fantáziu. Takou je aj Útok z pomaranča od Danuše Dragulovej-Faktorovej, ktorá ponúka príbeh o  troch dievčatách. No nie hocijakých. Ale o  hádanke Danke, riekanke Anke a krajanke Janke, ktoré prišli z  knižnej ríše. „Dievčence z  knižky menšie ako myšky“ vstúpili do ľudského sveta, a  to priamo na jeho najrušnejšie miesto, ktoré je zároveň aj symbolom súčasnej spotrebnej kultúry – do obchodného domu. Autorka si ho zaiste nevybrala náhodou. Prostredníctvom protagonistiek, ktoré nakupujúcich úpenlivo sledujú, upozorňuje na množstvo zbytočností v nákupných košíkoch a apeluje na to, že toľko vecí vôbec nepotrebujeme. Sprvu postavy hravým a  zvedavým spôsobom objavujú nový priestor a keďže sú také maličké, občas im ide aj o život. No nie sú bezmocné, len im nikto z ľudí nerozumie. Jedine dievča s menom Elka, pretože rada číta knihy...

Jednotlivé príbehy sa autorka snaží rytmizovať použitím rýmu či netradičnými vetnými konštrukciami. Niekedy text plynie hladko, inokedy sa trochu zadrháva, a práve takéto kvalitatívne stúpanie a klesanie čítanie trochu sťažuje. Najmä s ohľadom na príjemcu, ktorého by som určila aj na viac ako 6 rokov. I niektoré prirovnania sú nefunkčné („hluchá ako zmrzlina“) a  autorka často využíva jemnú iróniu, napríklad keď naráža na neresti súčasných detí a mládeže. No ak by aj mladí čitatelia občas niektorým výrazom nerozumeli, zaiste sa potešia množstvu hádaniek priložených za každým príbehom a  veselým kresbám Daniely Ondreičkovej.