Utrpenie Mikuláša Horna - Peter Gregor

Marenčin PT 2014

Básnikovi, dramatikovi a  satirikovi Petrovi Gregorovi vyšla po časopiseckom publikovaní a  neskôr po zdramatizovanej podobe v Československom rozhlase tentoraz knižne – posmrtne (1944 – 2014) novela Utrpenie Mikuláša Horna. Zámerná narážka na Goetheho Utrpenie mladého Werthera má ironický osteň. Na rozdiel od Wertherovej nenaplnenej lásky k  Lotte, štyridsaťpäťročný Mikuláš Horn je najmä telesnou láskou až presýtený...

Sprvu žije v usporiadanom manželstve so stabilným zamestnaním, popri tom si nájde milenku. Lenže bujaré erotické šantenie sa mu zdravotne vypomstí infarktom. Keď sa jeho mimomanželský vzťah v rodine prevalí, rozhodne sa tráviť ďalší život s pani Hornovou č. 2, teda s dovtedajšou milenkou. Ibaže tá je, ako zakrátko pri celodennom každodennom súžití zisťuje, použiteľná iba v  posteli, navyše sa Horn začína trápiť kvôli opusteným malým deťom a kvôli pani Hornovej č. 1. Výčitky svedomia ho privádzajú k ich zalievaniu alkoholom. Potrundžený nadobro odchádza zo zamestnania, pokúša sa upiť k  smrti, ale nedarí sa mu. A čo sa mu podarí nakoniec? To si treba dočítať...

Takto postavená próza mohla byť v dobe jej vzniku (1984) vnímaná ako neúspešný tragický boj človeka so zmyslom pre tradičnú zodpovednosť, ktorý naráža na múry konvencií a „tmárskej“ kresťanskej morálky, zároveň aj ako odstrašujúci príbeh nesocializujúceho sa (socialistického) ľudského tvora. Možnosť vysvetlenia podľa toho, ako komu vyhovuje (a  aby epický útvar uzrel svetlo sveta), umožnila Gregorovi na tie časy účelne vpašovať do textu silné erotické pasáže. Dnes, keď je už aj mnohá romantická próza prešpikovaná dráždivými scénami, autor tým už natoľko neprovokuje. Stále však zostáva pôsobivý opis uvedomovaného úpadku muža, ak staví všetko na kartu zmyselnosti. Ale ono to vlastne platí aj naopak, pre ženy, či nie? Zaľúbenosť oči zaslepuje a nevhodne vytvorené predstavy o mierach dokonalosti partnera sú zväčša trvalo zrak poškodzujúcimi okuliarmi.