Recenzia
03.10.2011

Už ho vezú – Ľudmila Podjavorinská

SPN – Mladé letá 2011
Ilustrácie Eva Kyselicová

Ak by sa zrátali všetky miesta v pamäti čitateľov, do ktorých sa uložili veršíky Ľudmily Podjavorinskej, asi by sa vyrovnali pamäťovej kapacite vysokovýkonného počítača. Lenže veršíky Tety Ľudmily o pyšnom sysľovi, vyfintenej sove, vykorisťovanej muške a tyranskom pavúkovi, či Bodríkovi, „šelme vybíjanej“ z titulnej veršovanej rozprávky, sa neukladajú len do pamäti. Zanechávajú najmä výraznú stopu v našich citových mapách. Ich plastickosti sa nevyrovná ani satelitné zobrazenie Zeme, ich citová orientácia je presnejšia ako akékoľvek GPS súradnice. Tentoraz sviežosť príbehov a presnú charakteristiku našich cností aj nerestí zobrazenú na personifikovaných hrdinoch umocňujú nielen ilustrácie a celková grafická úprava knižky, ale aj úprava veršov Márie Ďuríčkovej.