Recenzia
Lucia Mattová
09.11.2011

V dome niekto je - Ľudmila Petruševská - Poteší aj šokuje

Poteší aj šokuje

 Bratislava, Artforum 2011Preklad Valerij Kupka a Ivana Kupková

Zbierka poviedok Ľ. Petruševskej (1938) ponúka prierezový pohľad na prozaickú tvorbu tejto súčasnej ruskej prozaičky, dramatičky, scenáristky a prekladateľky.

Autorka vo svojich dielach nazerá do hlbín ruskej duše (rodiny či celej spoločnosti v jej najtmavších zákutiach), nič nezakrýva ani neprikrášľuje. Nezúčastnené zobrazenie ľahostajnosti, banality, pesimizmu, ľudskej zloby aj násilia môže čitateľa šokovať. Poviedky sú neraz vo svojom realizme absurdné, ale zároveň nesú v sebe akési zvláštne vnútorné svetlo či nádej na konci cesty. V poviedkach je realita zobrazená očami žien – dievčaťa, manželky, matky, priateľky alebo jednoducho ženy bez rozdielu veku či vzdelania. Žena nebýva vždy hlavnou hrdinkou prózy, no spravidla sa nachádza v centre Petru ševskej pozornosti. Postavy sa často ocitajú na okraji spoločnosti, v hraničných aj absurdných situáciách. Svet je zobrazený očami až mrazivo nezainteresovaného a odosobneného pozorovateľa. Petruševská píše bez príkras, priamo, neraz tvrdo a kruto, ale nikdy nehodnotí ani nesúdi. Rozprávanie v sebe aj napriek ťaživej téme nesie akúsi pozitívnu energiu a istý typ životného „optimizmu“, ktorý sa prelína z jedného príbehu do druhého a prenáša sa aj k čitateľovi.

Takmer dve desiatky poviedok sú z rokov 1999 – 2008. Manželia Kupkovci, ktorí sa v tomto prípade ujali úlohy zostavovateľov aj prekladateľov, vyskladali „vyváženú kyticu“ realistických aj mysticky ladených próz. Prekladateľom sa podarilo do slovenčiny preniesť autenticitu autorkinho rukopisu – spôsob, akým zachytáva úsečný tok myšlienok a sled opisovaných udalostí. Rovnako ako v origináli sú pre čitateľa akousi „šokovou terapiou“.

Výber Artfora treba oceniť aj preto, že slovenský čitateľ pozná tvorbu tejto významnej ruskej prozaičky a dramatičky iba okrajovo. V slovenskom preklade doteraz vyšla rozprávková hra Dve okienka (LITA, 1988, preklad: M. Takáčová), psychologická poviedka Úbohé Pani no srdce (Revue svetovej literatúry, 1996, preklad: O. Ko vačičová) a krátka próza Prekročiť svoj kruh (Rom boid, 2000, preklad: I. Kupková).

V neposlednom rade možno vyzdvihnúť grafickú úpravu diela, ktorú navrhol A. Juráček. Tá symbioticky dopĺňa atmosféru celej zbierky a (netradične) tradičnými motívmi láka potenciálneho čitateľa.