Recenzia
04.05.2010

V rozprávkovej krajine hádaniek – Ján Turan – Prekvapenia ukryté v orieškoch

Prekvapenia ukryté v orieškoch

Prekvapenia ukryté v orieškoch

Ján Turan

V rozprávkovej krajine hádaniek

Bratislava, Vydavateľstvo DAXE 2009

Ilustrácie Jarmila Dicová-Ondrejková

Deti rady lúštia hádanky a rébusy. Na túto ich záľubu nadväzujú aj súčasné časopisy pre deti, za čo ich treba pochváliť. Rozvíjajú a upevňujú logické myslenie, verbálne schopnosti a podnecujú túžbu riešiť záhady a odkrývať tajomstvá, pričom rozširujú ich vedomosti a rozvíjajú logické myslenie. Na obľubu originálnych a vtipných hádaniek zareagoval aj slovenský bard poetickej tvorby pre deti Ján Turan vo svojej najnovšej knižke V rozprávkovej krajine hádaniek. Uviedol na scénu hádankára Jana a jeho dedka-pradedka, veselého starčeka, vtipkára a veľkého figliara, ktorý Jana trénoval v lúštení hádaniek, no ešte viac podpichoval. Keď sa v ich kraji minuli všetky hádanky, Jano sa pustil putovať po veľkej rozprávkovej krajine hádaniek. A to bola príležitosť pre autora, aby malých čitateľov povodil po najznámejších rozprávkach a dal im lúštiť mená rozprávkových hrdinov a hrdiniek ukryté do prešmyčiek. Za každým Janovým vstupom do niektorej z rozprávok nasleduje skupina veršovaných, poväčšine štvorveršových hádaniek s vylúštením v zátvorke s graficky vytlačeným ,,hore nohami“. Básnik Turan hádankárovi Janovi pričaril dvoch šikovných pomocníkov – Zahádaja a Zahádajku, ktorí ponúkajú malým čitateľom hádankárske oriešky na lúskanie, čiže na lúštenie.

Autor tak novým, originálnym podaním pripomína deťom klasické rozprávky a ich hrdinov. Jeho obdivuhodná poetická erudícia, priam erupcia, sa prejavuje aj v samotnom prozaicko-poetickom texte o Janovom výlete do sveta rozprávok, kde sa viaceré vetné časti spolu rýmujú. Takáto nadštandardná poetická úprava je fascinujúca a pre malých čitateľov dozaista pútavá. Je to dielko poetického magnetizmu, ktoré dokáže dieťa odtrhnúť od počítačových hier či iných bezduchých zábav. Rozprávkový pôvab celej knižky umocňujú ilustrácie Jarmily Dicovej-Ondrejkovej.

Ak si chcete osviežiť pamäť prostredníctvom hádaniek Jána Turana a vrátiť sa do rozprávkového sveta, pošlite nám do 2. februára kupón vydavateľstva DAXE, ktoré jednému z vás knižku venuje.

Milan Kenda