Recenzia
07.11.2011

V rytme psíka bubeníka – Danuša Dragulová-Faktorová – Básne pre celú triedu

Faktorová

Bratislava, Daxe 2011

Keď poetka Danuša Dragulová-Faktorová tvorí verše pre deti, nemyslí výhradne len na maličkého čitateľa, prípadne na jeho rodičov – predčitateľov. Zohľadňuje širšie súvislosti. Myslí na školu, nielen na čítajúceho jednotlivca, ale na celú triedu. Dôsledne pestuje v deťoch vzťah k poézií cez svoje dva časopisy Zvonček a Maxík. Na ich stránkach si odskúša rozličné poetické prístupy a nápady, ktoré potom zúročí v knižnej tvorbe. Obdivuhodná a inšpiratívna kontinuálna metodika: k jednotlivým sekvenciám svojich veršov hľadá priliehavé ilustrácie a ilustrátorky či ilustrátorov, ktorí sa čo najtesnejšie priblížia svojimi obrazmi k jej textu.

K tejto všeobecne zaužívanej, hoci inde nie všade dodržiavanej spojitosti slova s obrazom, Faktorová v najnovšej svojej knihe s názvom V rytme psíka bubeníka pripája tretiu dimenziu – hudbu, melódiu. Ako možno lepšie pripútať k poézií malého čitateľa, než mu ponúknuť možnosť, aby si knihu s pomocou rodičov alebo pani učiteľky celú zaspieval? V tejto podnetnej knižke sa teda predstavujú vlastne rovnocenné tri autorky. Spomeniem ich tak, ako sú uvedené na titulnej strane knihy: napísala Danuša DragulováFaktorová, zhudobnila Danuša Dragulová st., ilustrovala Daniela Ondreičková. Nežný produkt nežného tria! So zreteľom na zhudobnenie je teda pravidelná rytmická štruktúra nevyhnutnou podmienkou, navyše je aj zdrojom rozkoše a pôvabu zo zvonivých sloganov, dokonalých aj vnútorných rýmov, slovných hier a prekvapivých nápadov. Rozháraná rytmika a nepravidelné rýmovanie by totiž nezaujali detského recipienta. A o toho tu predsa predovšetkým ide, či azda nie?