Recenzia
04.06.2009

V spoločenstve s anjelmi. Vo svetle Biblie, teológie a spirituality - Láska ako najväčšie dobro

V spoločenstve s anjelmi. Vo svetle Biblie, teológie a spirituality

Bratislava, LÚČ 2008

Preklad Katarína Jančišinová

Hoci v úvode a príhovore ku knihe sa viackrát spomína anonymná autorka, kniha V spoločenstve s anjelmi je oficiálne vydaná ako kolektívne dielo. Vznikla v Karmelitánskom kláštore svätého Jozefa vo švajčiarskom Locarno Monti (taliansky originál má ústretový názov In communione con gli Angeli, nostri fratelli e amici). Je to zaujímavý a vzácny príspevok do momentálne mimoriadne vyhľadávanej angelologickej literatúry. Dielo je napísané „vo svetle Biblie, teológie a spirituality“ – pričom posledné určuje i jeho formu. Kniha pripomína schému litánií – kontemplatívnej  modlitby, v úvode citovanej „Litániami k svätým anjelom“. Jednotlivé invokácie sa autorsky rozoberajú v následných kapitolách. Dielo sa usiluje predstaviť, čo učí o anjeloch Sväté písmo, tradícia Cirkvi (od prvých cirkevných otcov až po Druhý vatikánsky koncil, ktorý potvrdil vieru Cirkvi v anjelov), ale aj teologické úvahy, potvrdené Magistériom Cirkvi. Objemná kniha vznikala počas voľných chvíľ mníšskeho života, pozorným štúdiom biblických prameňov a ďalších diel duchovných autorov. Invokácie k nám najviac známym a vzývaným anjelom strážcom sú v knihe iba jednou časťou knihy. Do 70 podkapitol sú rozčlenené zamyslenia nad zvolaniami spomínaných litánií, dopĺňajú ich kapitoly o anjeloch strážcoch v modernej katolíckej poézii a próze, vo svedectvách ľudí, o anjeloch v liturgickom roku, anjeloch v Biblii, učení Cirkvi o anjeloch, o katolíckej angelológii počas storočí, anjeloch v umení, resp. svätcoch a duchovných autoroch, ktorí o anjeloch písali či boli citovaní. Spomedzi mnohých autorov v 20. storočí vynikli najmä R. Guardini, ale aj kardinál Joseph Ratzinger, terajší pápež Benedikt XVI. – obraňujúci vieru v  anjelov pred súčasnými prúdmi, ktoré z nich robia  mýtus. Angelológia nás spája s veriacimi ďalších dvoch monoteistických náboženstiev: so židmi i s moslimami, ktorí anjelov uznávajú ako tých, čo na nebesiach spievajú Bohu chvály. Viera v čistých duchov je aj vo viacerých pohanských náboženstvách.

 –uy–