Variácie života – Danica Jakubcová

Danica Jakubcová: Variácie života, Bratislava, Vydavateľstvo ELÁN 2008

  Koncom decembra 2008 vyšla pútavá, hodnotná a atraktívna zbierka básní Variácie života s ilustráciami Tomáša Krčméryho.

  Aj keď autorka začala básne písať ako vysokoškoláčka, nesnažila sa ich uverejňovať. Odmala mala k poézii veľmi blízko, veď jej matka bola v príbuzenskom vzťahu s naším významným poetom, národným umelcom Lacom Novomeským. Básne písali aj jej rodičia a otcovmu bratovi Milanovi Jakubcovi vydali Priatelia slovenského slova v roku 2002 v Kanade zbierku Verše. Mala teda po kom zdediť talent. Danica Jakubcová dala však prednosť hudbe. Stala sa muzikologičkou a je publicistkou Slovenského syndikátu novinárov. Ako hudobnej kritičke a propagátorke slovenského hudobného umenia jej slovenský hudobný fond udelil viacero odmien za tvorivú činnosť zameranú na ďalší rozvoj slovenskej hudobnej kultúry. Napísala vyše tisíc článkov do odbornej aj dennej tlače, vypracovala viacero referátov pre konferencie a zborníky, je spoluautorkou učebnice a metodickej príručky pre hudobnú výchovu a metodických listov v oblasti etickej výchovy.

  Variácie života sú jej prvotinou v oblasti poézie. Napriek tomu autorka prekvapuje hĺbkou myšlienok a poctivým básnickým kumštom. Venuje sa večným témam, ako sú život, láska, bolesť, zmysel, smrť. Treba vyzdvihnúť, že napriek závažným témam sa básne končia optimisticky a poukazujú na východiská, nakoľko aj najťažšie životné situácie možno zvládnuť a nepoddať sa pesimizmu. Odzrkadľujú aj autorkine rozsiahle vedomosti, ktoré získala nielen ako absolventka vysokých škôl (PdFUK, FFUK, doktorát filozofie, rekvalifikácia v oblasti etickej výchovy), ale aj v škole života. Ďalšou prednosťou zbierky sú básne zamerané na lásku (Láska ľúbi, Pravá láska daruje, Ľudská láska, Svetlo lásky, Poznanie), pričom zdôrazňujú, že tá je v ľudskom živote najdôležitejšia.

  V ďalších básňach autorka vzdáva poctu našim významným osobnostiam, národným umelcom Eugenovi Suchoňovi, Jánovi Cikkerovi, Deziderovi Kardošovi, výtvarným umelcom Imrovi Weinerovi-Kráľovi, Júliusovi Nemčíkovi, Edite Spannerovej-Nemčíkovej, hercovi Ivanovi Mistríkovi a svetovým géniom Ludwigovi van Beethovenovi a Fryderykovi Chopinovi.

  Zbierka obsahuje sedemdesiatsedem básní a tridsaťtri štvorverší. Dopĺňajú ju vkusné, eroticky ladené ilustrácie akademického maliara Tomáša Krčméryho, známeho aj z viacerých samostatných výstav a ilustrácií kníh. Na VŠVU študoval u významných grafikov: V. Hložníka, A. Brunovského a O. Dubaya. Venuje sa komornej tvorbe, grafike, maľbe a kresbe.

  Básne sú dôkazom umeleckej invencie autorky. Charakterizuje ich kresťanské svetonázorové východisko, kritický postoj k súčasnej civilizácii, varovania, ale aj optimizmus. Zbierku Danice Jakubcovej možno zaradiť medzi sebavedomú, žensky suverénnu, citlivú a harmonickú tvorbu.

Vincent Šabík