Vášeň v ruskom podaní

Lev Nikolajevič Tolstoj: Vášnivé novely

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2003

Preklad Ružena Dvořáková-Žiaranová

  Pozoruhodná morálna idea velikána ruskej realistickej spisby 18. storočia spočívajúca v neprotivení sa zlu násilím a zbližovaní vyšších vrstiev spoločnosti s nižšími zaujala nielen vtedajší svet. Prerástla samotný realizmus ako všetko, čo je blízke dokonalosti a vymaňuje sa zo súdobého časového prúdu, ovplyvnila tvorbu ďalších desiatok (aj slovenských) autorov a zaiste tiež život množstva čitateľov či len ľudí, ktorí o nej počuli. A, samozrejme, tvorí významovú os piatich príbehov knižky Vášnivé novely: Rodinné šťastie, Diabol, Otec Sergij, Francoise, Po bále. Všetky už na Slovensku v preklade R. Dvořákovej-Žiaranovej vyšli v 60. a 70. rokoch a veru kompetentní mohli pri ďalšom vydaní do textov jazykovo-štylisticky siahnuť aj odvážnejšie.

  Prvé tri texty možno priradiť k románovým novelám – širší rozprávačský priestor umožňuje sústrediť sa na vykreslenie viacerých aspektov problému vzťahu vášne a človeka. V Rodinnom šťastí je to predovšetkým uvedomovanie si lásky a jej možných podôb pri dlhšom partnerskom živote, v novele Diabol dominuje psychologická drobnokresba postavy Jevgenija Irteneva, ktorý napokon tragicky podľahne hriešnej túžbe a rozprávanie Otec Sergij je krásnou, duchovno-etickou cestou človeka oddaného Bohu. Poviedky Francoise a Po bále stručne poukazujú na silu vášne a bolestné vytriezvenie z nej. Pre Tolstoja bola podľa všetkého vášeň úžasným námetom, prostredníctvom ktorého sa mu podarilo nahliadnuť do duše človeka, a spoznávať tak originálnu neopakovateľnosť každej minúty života.

Radoslav Matejov