Recenzia
19.12.2011

Veda (Unikátny obrazový sprievodca)

Bratislava, Ikar 2011

Keby žila, túto knihu by zrejme zaradila do svojej knižnice a od prvej po poslednú stranu by ju prečítala. Tak som si pri pohľade na obrazovú encyklopédiu Veda z vydavateľstva Ikar spomenula na osobitú českú herečku Stellu Zázvorkovú. Táto mimoriadne vzdelaná dáma totiž encyklopédie naozaj čítala tak, ako sa čítajú romány. A podľa slov jej kolegov a kamarátov vedela prečítané na požiadanie okamžite vyloviť z pamäti. Mnohí sa jej za to v duchu úctivo klaňali.

Takú poklonu si zaslúži aj vydavateľstvo Dorling Kindersley Limited v Londýne, ktoré v roku 2009 Vedu pôvodne vydalo. Takisto i jej zostavovateľ, jeden z najuznávanejších popularizátorov vedy Adam HartDavis s tímom konzultantov, spisovateľov, redaktorov, dizajnérov, výtvarníkov a spolupracovníkov vyhľadávajúcich fotografie. A pravdaže, vydavateľstvo Ikar, ktoré ju prináša slovenským čitateľom.

Kto nepohŕda vedomosťami, ako je to dnes v móde, pookreje už pri listovaní knihou. Okrem bohatstva faktov od dávnoveku vedy cez priemyselnú revolúciu a atómový vek až po vek informácií totiž prináša aj jedinečný vizuálny zážitok. Ak by sa spôsobom, akým je slovom aj obrazom urobená, mohli tvoriť učebnice (keby sa na to neľutovali financie) možno by deti a mladí ľudia pochopili, akým trápnym bludom hlúpych je tvrdenie, že vedomosti im zbytočne zahlcujú hlavy, že všetko dokážu tvorivosťou a na fakty im stačí internet. Nestačí. Hoci je to úžasné médium, je dobrým sluhom len pre toho, kto sa v húštine dobrého aj zlého, pravdivého aj nepravdivého, vie orientovať a nedá sa opiť – webom. A pevným bodom, ktorý poznania chtivým môže pomôcť hýbať sa na webe správnym smerom, môžu byť aj dobre urobené knihy. Učebnice či encyklopédie s mnohonásobne overenými a vedomosťami preosiatymi informáciami. Niežeby knihy tohto druhu boli imúnne voči chybám, ale systém ich tvorby, už aj preto, že nie je lacný, zvyčajne vylučuje zahltenie neoverenými informáciami náhodne nahádzanými hocikým, kto si často len myslí, že vie.

Kniha Veda je zostavená veľmi prehľadne a jednotlivé kapitoly sú spracované zrozumiteľne pre každého, kto má všeobecné vzdelanie. Osobitne zaujímavé sú krátke profily aj rozsiahlejšie životopisné pasáže mnohých vedcov a ich pozoruhodné myšlienky. Za všetky jedna od Marie Curie Skłodowskej: „Ničoho v živote sa nemusíme báť, musíme to iba pochopiť.“

Encyklopédia Veda, ak ju budeme čítať s takým zaujatím, s akým encyklopédie čítala Stella Zázvorková, to pochopenie umožní.