Recenzia
Nina Chybíková
24.11.2015

Vedieť vidieť - Jana Víznerová

V  ťažkých chvíľach nám často môže pomôcť, ak si prečítame motivujúci príbeh či inšpiratívne zamyslenie, ktoré nám nenápadne naznačí správne smerovanie. Tenká knižka Jany Víznerovej Vedieť vidieť (Karmelitánske nakladateľstvo 2014) z edície Čítanie pre ženy obsahuje 67 takýchto zamyslení. Ich hlavnými témami sú šťastie, láska, človek a Boh. Texty zo života, každodenné príbehy obyčajných ľudí hľadajúcich múdrosť a  nádej v  bežných maličkostiach. Príbehy sa nám často môžu zdať až banálne, no práve v jednoduchosti spočíva ich najväčšia hodnota. Dajú sa čítať opakovane, čitateľ sa k nim môže uchýliť, keď hľadá úkryt pred stresom a zhonom. Na konci každého príbehu je krátka mravoučná pointa. Autorkine texty na zamyslenie súvisia s  jej profesiou. Jana Víznerová spolupracovala s  Rádiom Lumen, Katolíckymi novinami, Podtatranskými novinami a  je šéfredaktorkou farského časopisu Cesta. Okrem toho je lekárka, manželka a  matka dvoch detí. Citlivo si všíma vážne aj úsmevné situácie, nedorozumenia, nešťastie i radosť a pretavuje ich do literárnych textov.

Knižka miestami pripomína Slepačiu polievku pre dušu či  Ezopove bájky. Pre svoju jednoduchosť, krátkosť textov a mravné ponaučenie je vhodná aj na terapeutické účely, pre domovy seniorov a iné sociálne zariadenia v rámci biblioterapie.