Velestúr - Jozef Banáš

K  vydaniu románu Velestúr sa mi viažu dve udalosti. Prvá súvisí s  prezentáciou knihy Kód 1 v roku 2013, kde sa objavil Daniel Landa, spolu s autorom sa vyjadrili, že niečo chystajú. Druhá je z  januára tohto roka, keď sa krstil Velestúr, a  je to spomienka na zdesené ticho. Nastalo v sále so stovkami ľudí vtedy, keď herec Michal Kubovčík prečítal úryvok týkajúci sa Afganistanu – vojna v tejto krajine podľa textu nemá slúžiť spravodlivosti či budúcemu mieru, ale je to prefíkaný spôsob, ako kontrolovať celosvetový obchod s ópiom. Všetci sme boli šokovaní, čo si to zas Jozef Banáš otvorene pred celým svetom dovolil napísať! Tento autor je už prosto taký, neprple sa v záhonoch umeleckej literatúry, aby pestoval komplikované sujetové kvetinky, naopak, vyberie si vždy kontroverzný námet, aby bol dostatočne nosný a zaujímavý, a v samom rozprávaní ho analyzuje a hľadá riešenia. Nič nenecháva otvorené, príbeh uzatvára s jasnou myšlienkou, problém sa vždy zavŕši. Či už to bol Dubček, kresťanstvo alebo mystika rún, vždy dokáže vyvolať verejné diskusie. Myslím, že tlak na spoločnosť by mal byť jednou zo súčastí pôsobenia literatúry, nemusí sa len ukájať v  privátnych filozofických sférach, ktoré sú tu azda len na to, aby sa päť literárnych vedcov tvárilo, že im rozumie. :-) A tak má Velestúr v podtexte životopisný príbeh Daniela Landu, a priamo bol inšpirovaný tajomným nápisom na vrchu Velestúr v  Kremnických vrchoch. Jozef Banáš tieto dva prvky spojil do jednej látky, čím vznikol príbeh Muža, ktorý vystupuje na zemepisný i symbolický Velestúr, aby dosiahol šťastie, čo je jedným z pomenovaní rozkoše, ktorú nájdete aj na obálke v  podobe podtitulu Román o  hľadaní rozkoše. Rozkoš z  dosahovania harmónie je hlavnou ideou diela, ktorého napísaniu predchádzalo dôsledné štúdium materiálov, ako sme už u Banáša zvyknutí: vždy sa opiera o fakty. Znovu dokázal nájsť niečo, čo núti ľudí otvárať oči tam, kde ich predtým mali lakonicky privreté. Banášove témy majú univerzálne jadro, tým aj prijateľný jazyk, ktorý dokáže akceptovať upratovačka aj atómový fyzik. V priereze jeho tvorby znamená aktuálny text najzásadnejší posun smerom k motivačnej literatúre a knihu možno nazvať motivačným románom. Skĺbil v ňom príbeh a duchovné učenie rún, pripomenul naše slovanské korene a  vzbudil záujem o  krásny kraj okolo Velestúra. Je to príklad modernej a adresnej literatúry!