Veľká hra v meste - Štefan Lazorišák - Otázky minulosti

Otázky minulosti

Košice, Hernád 2011

Štefan Lazorišák nie je v  pravom zmysle debutantom. Má za sebou viacero publicistických počinov, ktorými sa prezentoval v  televízii, rozhlase, časopisecky. Pod názvom Veľká hra v meste vychádza prvá časť plánovanej trilógie o menej známych udalostiach a  zamlčaných osudoch ľudí. Faktograficky poňatý román má dve línie. Prvá je o kronikárovi, ktorý zapisuje osudy mesta a  historické udalosti od augusta roku 1968 po nedávnu minulosť, zahŕňajúcu tzv. hrubú čiaru po novembri ´89, až po rozdelenie Česko-Slovenska. Autor vychádzal z  faktu, že existujú ľudské príbehy, ktoré sa v Košiciach odohrali a dodnes nie sú uzatvorené. Druhá línia približuje hlavnú postavu muža, ktorý sa dostal do osídiel moci, a tá ho doslova zomlela. Záver príbehu je otvorený.

Lazorišák ako aktivista a občan si všíma aj podstatný znak našej súčasnosti, teda že sa stratil a naďalej sa stráca rozdiel medzi dobrom a  zlom, že pozitívne hodnoty splývajú s  negatívami. Ako človek s kritickým nazeraním vidí, ako nádeje nežnorevolučného roku ´89  nadobudli rozporuplný charakter… Je preto prirodzené, že siahol po témach, ktoré v sebe skrývajú ono povestné „dobre zamaskované zlo“. Lazorišák to spracoval odvážne a investigatívnym spôsobom. Veľká hra v  meste je i  pre tých, čo aj v  súčasnosti cítia, že sme sa ako spoločnosť ešte stále nevyrovnali s minulosťou. Ide napríklad o  komplexné  odtajnenie zväzkov ŠtB či stíhanie tých, ktorí spoluvytvárali minulý režim na páchanie zla a  pod. Čím skôr sa tak stane, tým lepšie. Nielen pre odchádzajúce generačné vrstvy, ale aj pre generácie prichádzajúce, ktoré vstupujú či vstúpia do verejného života a budú chcieť poznať odpovede na mnohé otázky minulosti…