Recenzia
07.11.2011

Veselý traktor, veselý vláčik

Fragment 2010

Obe knižky z edície Veselé leporelá vydavateľstva Fragment majú rozmery 140 x 140 mm, každá z nich má 12 strán a sú určené pre deti od dvoch rokov. Leporelá Veselý traktor a Veselý vláčik sú na našom trhu dosiaľ absentujúcim prvkom.Obe sú okrem výstižných slovných charakteristík odkazujúcich dieťa k myšlienkovej podstate ilustrácie doplnené o vysúvací prvok – časť, ktorá nielen dotvorí obraz komentovaný textom, ale ho aj rozmnoží. Každá strana leporela sa dá vnímať alebo bez vysunutia jednotlivých častí, alebo s ich odokrytím. V dieťati to vzbudzuje pocit odhaľovania tajomstva. Pre rodičov sa tým súčasne otvára aj možnosť viacerých spôsobov recepcie oboch leporel. Radosť z ich „čítania“ je vďaka tomu zdvojnásobená u oboch zainteresovaných generácií.