Recenzia
Marek Čabák
14.07.2020

Vesmír, hmota a myšlienky Branislava Sitára

Branislav Sitár: Vesmír, hmota a my

Žilina: Absynt-Kalligram, 2019

 

Branislav Sitár patrí medzi popredných slovenských fyzikov. Celý svoj život zasvätil vede a spolupracoval na mnohých medzinárodných výskumných projektoch v nemeckom Dramstadte, ruskej Dubne a po páde železnej opony aj v Európskej organizácií jadrového výskumu (CERN), kde v rokoch 2007 až 2010 pôsobil ako viceprezident. Svoje profesijné vedomosti, ako aj osobné spomienky, zhustil do vyše stostranovej skice s názvom Vesmír, hmota a my.

Skica je písaná v dvoch líniách. Prvá sa venuje odborným témam a približuje čitateľovi svet subatomárnych častíc a experimentov, ktoré vedcov viedli k dôležitým objavom či potvrdeniam teórií v oblasti časticovej fyziky. Druhá línia sa týka profesora Sitára a jeho osobných zážitkov, zvyčajne úzko spätých s vedou, avšak prenikajúcich do jeho súkromného rodinného života.

Vedecká línia nie je určená pre každého. Hoci je napísaná pútavo a dobre sa číta, predpokladá základné až mierne pokročilé vedomosti z oblasti fyziky, chémie a astrofyziky. Sitár pri „vysvetľovaní látky“ postupuje ako vysokoškolský profesor a predpokladá, že domácu úlohu si študenti, v tomto prípade čitatelia, splnili. Preskakuje základy, venuje sa iba konkrétnym témam, používa odborné termíny, ktorých význam nie vždy vysvetľuje, operuje menami známych fyzikov a názvami teorém bez toho, aby sa ponáral do priamo nesúvisiacich detailov. Ak však vedomostné základy z uvedených vedných odborov máte, bude pre vás čítanie Sitárovho výkladu zážitkom, ktorý napríklad v mojom prípade prebudil dávnejšie pohasnutý záujem o astrofyziku a donútil ma užasnúť pred nepredstaviteľnou, avšak matematicky vyjadriteľnou nekonečnosťou vesmíru.

Osobná línia pozostáva z chronologicky zoradených spomienok profesora Sitára na študentské časy a neskoršie profesionálne pôsobenie v Bratislave, nemeckom Dramstadte, ruskej Dubne a nakoniec európskom CERNe. Keďže je jeho pracovný život pevne previazaný so životom osobným a rodinným, dostávame sondu do života a zmýšľania človeka, ktorý ako popredný slovenský vedec okúsil zahraničie ešte počas existencie Sovietskeho zväzu a železnej opony. A hoci sa tu zameriava skôr na konštatovanie faktov, dovolí si na viacerých miestach osobné vhľady a vyjadrenie pocitov z prebiehajúcich situácií. Oproti náročnejším vedeckým častiam textu ide o príjemnejšie a oddychovejšie pasáže, ktoré sú písané s nadhľadom a úsmevnou nostalgickosťou.

Na konci skice, v záverečnom súhrne, sa Sitár prejaví naplno a otvorene vyjadruje svoje osobné názory na dianie vo svete a na Slovensku, pričom sa drží dvoch dôležitých bodov, na ktoré čitateľa upozorňuje už v predslove. Sitár je demokrat a absolútny pacifista. Záverečný text obsahuje názory a riešenia, s ktorými sa každý priemerne vzdelaný človek podobného razenia síce stotožní, nedá sa však uniknúť pocitu, že sme podobné slová už stokrát počuli z rôznych strán a od rôznych iných vplyvných osobností, no realizácia nám ako spoločnosti stále uniká. Celý záverečný prejav sa navyše dá zhrnúť slovami výroku na obálke knihy: „Inteligentný život je vo vesmíre vzácny. Naša Zem ním bola obdarovaná, chráňme si ho.“

Kniha ďalej obsahuje ešte približne štyridsať strán dodatočných odborných textov o CERNe, čiernych dierach, subatomárnej fyzike, súčasnom modeli vesmíru a ďalších témach, pričom tu ide Sitár viac do hĺbky. Dodatky sú určené predovšetkým ľuďom, ktorých zaujímala vedecká časť knihy a chcú sa dozvedieť viac.

Vesmír, hmota a my je zaujímavá skica, ktorá síce miestami pôsobí mierne nesúrodo, správny okruh čitateľov však rozhodne zabaví. Má nielen edukatívnu funkciu, ale pôsobí aj ako sonda do života popredného slovenského vedca. Je ťažké určiť, ktorá z dvoch línií je pridanou hodnotou, keďže sú v osobnosti profesora Sitára prepojené a fungujú v tandeme. Bez istej vedomostnej úrovne alebo záujmu o časticovú fyziku sa pri jej čítaní budete zrejme nudiť, v opačnom prípade sa pripravte na momenty úžasu a nadšenia.