Recenzia
Veronika Mézešová
28.02.2019

Viacero duší

Lucia Sasková je jednou z najčítanejších súčasných slovenských autoriek. Do povedomia čitateľov sa dostala vďaka debutovému románu Neznámych nemiluj, potom napísala trilógiu erotických románov Zlatokopky a román Prostitútka. V románe Nebezpečná opísala ťažký život rozdvojených osobností. Ako sa ukázalo, autorka mala ešte potrebu povedať niečo k tejto téme a ostala pri nej aj v príbehu Rozpoltená.

Keďže autorka zaujala témou o ťažkej psychickej poruche už predtým, usilovala sa, aby daná téma vyzerala hodnovernejšie a postavy vykreslila odlišne. Hlavná protagonistka Lucia je tridsiatnička, ktorá býva ešte stále u rodičov aj s bratom a žije si pomerne nadštandardný život. Čas trávi schôdzkami s takzvanými známymi, po diskotékach a baroch, nočné zážitky svojej promiskuitnej osobnosti vyspáva do poludnia a na svoje čoraz častejšie výpadky pamäti sa tak trocha vyhovára, aby nemusela žiť klasickým životom smrteľníka, ktorý podporuje slovenskú ekonomiku.

V tomto životnom štýle Luciu rodina podporuje a nikto sa na ňu nepozerá ako na príživníka s ozajstným problémom až do okamihu, keď sa Luciine nočné výlety skončia niekoľkodňovým vypadnutím z domu. Hrdinom v lesklej zbroji sa stáva jej homosexuálne orientovaný brat Max s priateľom. Hoci sú obaja dospelí, stará sa o sestru aj za rodičov a Luciu postupne presviedča, aby sa o svojich výpadkoch pamäti porozprávala s odborníkom.

Rozpoltenou osobnosťou Lucie je mladšia Natália, ktorá žije život utečenca. Hovorí o sebe ako o sirote bez žijúcich členov rodiny a vďaka krátkodobým prácam prežíva v biednych podmienkach. Vždy iba do chvíle, kým ju nezačne prenasledovať neznámy človek. Potom sa dá na útek a vyhľadá si nový úkryt. V skutočnosti naháňa Luciu Max s priateľom, keďže jej do mobilného telefónu nainštalovali GPS. Samozrejme, pre Natáliu sú títo chlapi cudzinci. Keď sa výpadky zhoršia a Natália ohrozuje život nielen svoj, ale aj život svojich záchrancov, jej kroky vedú chtiac-nechtiac na psychiatrickú kliniku.

Presvedčiť obe osobnosti, že pobyt na klinike je pre nich vykúpením, je pre doktorov naozaj ťažkým orieškom, najmä keď spočiatku nevedia diagnostikovať, s akou chorobou majú bojovať. Ani hlavná hrdinka príbehu Rozpoltená nie je výnimka. Počas príbehu sa dozvedáme, že jej biologickí rodičia boli narkomani a ako malé dieťa ich videla umierať. Ako u iných ochorení duševného charakteru sa s mnohopočetnou poruchou osobností dá pracovať. U Natálie sa však začína v hlave rodiť ďalšia osobnosť a to Ema. Rozpoltené osobnosti môžu mať rozdielne pohlavie, vek aj charakter a trpia rôznymi fóbiami. Zatiaľ čo jedna osobnosť je spoločenský nočný tvor, druhá je maniakálna osoba na úteku a tretia má sklony k samovražde či sebapoškodzovaniu.

Námetom tejto knihy mohol byť aj rovnomenný horor Rozpoltený z roku 2016 v hlavnej úlohe s Jamesom McAvoyom. Žánrovo sa však Sasková vzdialila a spracovala príbeh do menej strašidelného scenáru, zvolila si skôr formu spoločenského románu určeného na dlhé zimné večery.

Veronika Mézešová