Recenzia
Alexandra Pechová
25.07.2013

Vianočná pošta

Daniel Hevier

Vianočná pošta

TRIO Publishing 2011

Snažíte sa každý rok stále odznova vysvetľovať svojim deťom podstatu Vianoc? Tento rok to za vás urobí básnik a priateľ vašich detí v príbehu, čo až z Betlehema letí. Hevierova autorská invencia je brilantná, rozohráva s dieťaťom hru plnú fantázie. Nič mu netají, ukazuje mu reálnu podobu sveta, napríklad aj naznačením finančných problémov rodičov pri nákupe vianočných darčekov. Prevažuje však humor. Práve vtipné spracovanie sa stáva zlatou niťou spájajúcou nielen básnika s detským čitateľom, ale v tomto prípade najmä s nami – dospelákmi. Vo Vianočnej pošte sa stretávame s typickou hevierovskou snahou podať posolstvo atraktívne, nápadito prehĺbiť poznatky o živote. Na biblickom motíve, cez príbeh, ktorým sa to všetko začalo, sa básnik snaží pripomenúť zmysel a tradíciu Vianoc. S textom korešpondujú krehké ilustrácie vytvárajúce jednotu, v ktorej sa stretáva vizuálny svet s tým duchovným. Po biblickom príbehu, po opise pokory a lásky Jozefa a Márie nasleduje deskripcia súčasného sveta. Hevier hovorí o dobe, ktorá kazí deti, ničí ich nevinnosť, ich dobrotu. Opisuje vianočný čas ako čas plný zhonu za darčekmi, hmotnými vecami, pričom sa strácajú tie pravé hodnoty. ,,Krikľavé pestré reklamy / z výkladov kričia všade / a štucháme sa lakťami/ pri predbiehaní v rade. /Týždne sme zlostní na seba / a potom dobrí dva dni ...“ Knižka nie je určená len deťom, možno ešte väčšmi rodičom, ktorí si pri čítaní uvedomia, že „uprostred všetkých darčekov / ktorými izba praská / Boh podelil sa s človekom / o darček menom Láska“. A ako tento príbeh končí? Ne chajte sa prekvapiť, veď napokon v každom z nás žije dieťa, ktoré túži byť niečím prekvapené a obdarované. Preto si nezabudnite vyzdvihnúť Vianočnú poštu a čítajte prosím pozorne – najmä srdcom!!!

Alexandra Pechová