Víno Malých Karpát. Krajina. Ľudia. Tradícia - Fedor Malík a kolektív - „Uhri toto umenie dobre ovládajú..."

„Uhri toto umenie dobre ovládajú..."

„Uhri toto umenie dobre ovládajú...“

Fedor Malík a kolektív: Víno Malých Karpát. Krajina. Ľudia. Tradícia

Bratislava, Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT 2005

  Autorom výroku z titulku je Matej Bel. Aj tohto veľkého muža vedy zlákala vôňa a chuť vína, presnejšie toho, ktoré sa rodí na slnečných malokarpatských stráňach, a celkom presne to bolo svätojurské, ktorému venoval začiatkom 18. storočia celú monografiu (O svätojurskom víne). Už z nej sa môžeme dozvedieť ako rozoznať ušľachtilé víno od „podvrhnutého“: „Víno musíš zdvihnúť k nosu a zistiť, akú má vôňu. Z nej môžeš určiť nielen jeho silu, ale aj jeho meno a pôvod. Potom si treba z neho uchlipnúť a starostlivo preskúmať, akú má chuť. Napokon sa treba pozrieť na farbu, či ju má prírodnú, a či umelo spôsobenú...“ O modranských vínach zasa v roku 1719 mešťanosta Ján Juraj Schreiber v Popise slobodného kráľovského mesta Modry napísal: „Modranské víno je pojem a ozdoba, chvála tiež stola“.

  Malokarpatské vína tak oddávna priťahovali nielen pozornosť ich konzumentov, ale aj ľudí, ktorí sa odborne zaoberali ich históriou, výrobou a hodnotením. Jedným z dôstojných nasledovníkov M. Bela a J. J. Schreibera je nepochybne aj uznávaný enológ, profesor Fedor Malík. Svedčí o tom aj najnovšia publikácia o víne jeho rodného kraja – Malých Karpát. Má takmer encyklopedický charakter, čitateľ sa z nej dozvie o dejinách malokarpatského vinárstva a vinohradníctva a jeho najznámejších lokalitách (autor J. Baďurík), o geologickom zložení jednotlivých vinohradníckych rajónov (D. Plašienka a V. Bezák), o pôdach viníc a najznámejších odrodách (D. Pospíšilová) a môže nazrieť aj do malokarpatskej kuchyne (F. Malík a P. Ševčovič). Ku knihe o vínach – kapitola Ľudia a víno Malých Karpát – patria aj tí, ktorí ho v malokarpatskej oblasti oddávna pestovali, zakladali vinohradnícke spolky a družstvá, slávne vínne pivnice, kde pitie vína bolo obradom. Sem prichádzali nielen ich klienti, ale aj priatelia, umelci ako básnik Ján Smrek, ktorý „vo víne ducha miloval“ – rovnako ako veľký rozprávač Vinco Šikula, rodák z Dubovej pri Modre, ktorý do svojich „malokarpatských“ príbehov tiež vložil ducha tohto vínorodého kraja – v knihe nájdeme jeho celostranový portrét v typickej vinohradníckej panoráme. 

  V úvode Fedor Malík píše, že kniha sa rodila pomerne dlho a neľahko, lebo chcel vytvoriť publikáciu, „ktorá sa po prvý raz snaží komplexne venovať vínu a ľuďom pod Malými Karpatami“. Tým, že sa jej zostavovateľovi podarilo zainteresovať uznávaných odborníkov: historika, skvelú šľachtiteľku, známych geológov i znalcov vína a gastronómie, sa mu tento zámer podaril. Vzniklo hodnotné dielo v skvelej grafickej podobe, na vysokej polygrafickej úrovni. Vznikla krásna kniha o dobrých vínach. Ich pitie by dnes mali po „dobrých Uhroch“ zvládnuť aj „všetci dobrí rodáci – Slováci“.

Anton Baláž