Vo vlastnej sieti - Feďo Výrostko

Vydavateľstvo SSS 2014

Po troch rokoch od debutovej zbierky poviedok vydáva Výrostko novelu Vo vlastnej sieti. Dej sa začína in medias res, odohráva sa na Slovensku a v Londýne. Už od začiatku je čitateľ oboznámený s nekalými metódami dvoch podvodníkov zneužívajúcich dôveru zúfalých chorých žien. Okolnosti umocňuje fakt, že na svoje pôsobenie využívajú značne kontroverznú „liečebnú“ metódu: sex.

Autor udržiava napätie prostredníctvom dvoch dejových línií postupne sa spájajúcich do jednej. Na príbehu  manželského páru Anny a  Toma, priateľov Marka a  Petra, vykresľuje stav súčasnej skorumpovanej spoločnosti plnej podvodov a  bezprávia. Situácia sa vyhrocuje až do momentu, v ktorom sa „liečiteľ“ stretáva so svojou bývalou snúbenicou a „lieči“ ju zo smrteľného ochorenia.

Výrostko nezabúda ani na kritiku cirkvi či bigotných veriacich, a  neodpustí si ani ostrejšie poznámky voči správaniu nadnárodných spoločností a súdnemu systému.

Novela je napísaná s nenútenou ľahkosťou, iróniu spisovateľ využíva na odľahčenie krutej reality. Dielo je dynamické, má rýchly spád. Výrostko dokáže efektívne využiť autorskú skratku a  sústrediť sa na podstatné udalosti bez zbytočných digresií, striedanie jednotlivých kapitol miestami pripomína filmový strih. Dialógy sú svieže a  uveriteľné. Škoda len, že si autor neodpustil niekoľko prirovnaní vzhľadom k reáliám pomerne nesúrodých: „Siréna hulákala večerným Londýnom a autá sa pred sanitkou rozostupovali ako more pred Mojžišom.“ Značne malá je rovnako aj pravdepodobnosť, že Slovenka Anna sa vydá práve za bohatého anglického dediča z rodu Windsorovcov a za veľmi špecifických okolností sa opätovne stretne so svojím bývalým snúbencom. Záver pôsobí trochu zjednodušene,  pripomína metódu „deus ex machina“, pričom k  náhlemu zvratu dochádza okamžite a len s minimálnym logickým prepojením predchádzajúcich udalostí.

Novela Feďa Výrostka upozorňuje na nebezpečenstvá tejto doby, nastoľuje kritické zrkadlo systému nahrávajúcemu práve vypočítavým podvodníkom a  zlodejom. Dielo sa ako celok stáva hyperbolou tohto sveta, „kde nezáleží na tom, čo robíte, ale či si svoje konanie viete obhájiť“. Tak s čím začnete podnikať vy?