Vodné znamenia 2. - Ivica Ruttkayová

Perfekt 2015

„Zbierku dopĺňajú texty z internetu, ktoré spolu s básňami vytvárajú viacvýznamovú mozaiku...“
 

Nová básnická zbierka poetky, prozaičky, dramatičky, publicistky a renomovanej dlhoročnej rozhlasovej redaktorky Ivice Ruttkayovej nesie názov Vodné znamenia 2. Ako názov napovedá, dominantnou témou poetkinej zbierky je voda vo všetkých podobách. Básne harmonicky dopĺňajú perokresby ilustrátorky Ingrid Zámečníkovej.

Ruttkayovej básne sa vyznačujú koncíznosťou, bohatou metaforikou, reflexívnymi a naturistickými motívmi. Poetka vníma vodu v  rôznych formách a  skupenstvách ako súčasť jej vnútorného sveta a zároveň ako prúd života, v ktorom sa snaží hľadať svoje vlastné tempo plávania, aby našla vytúženú rovnováhu. Cez vodu, ako cez prizmu očisty, zbavuje dušu všetkých nečistôt a myšlienok, ktoré ju ťažia: „PONORIŤ sa a odriekať modlitbu. / Očistiť sa, / pošpiniť vodu, ktorá to unesie...“ (MĹKVE) Vo svojich veršoch tiež vykresľuje (plodovú) vodu ako útočisko pre človeka, ktorého nemá kto ochrániť. Vracia sa k svojim koreňom, do bezpečia a nevinnosti: „Jediná možnosť je / ľahnúť si do polohy skrčenca, / embryo s kolenami pri bruchu, / byť ponorená hlboko v  sebe. (PLÁVAJÚCE SVETLO) Introspekciou preniká pod hladinu vlastného JA, aby spoznala, čo sa skrýva v hĺbke a dospela k  poznaniu. Veď napokon tajomstvá sú ako kamene na dne jazera. Odhalí ich len ten, kto sa po ne odváži potopiť: „Premiestniť kamienok mozaiky na dne jazera. / Čakať, ako sa zmení zrkadliaci sa obraz. / AKO HORE, TAK DOLU. (PÁČI SA MI TÁ HRA S BUDÚCNOSŤOU)

Zbierku dopĺňajú texty z  internetu, ktoré spolu s  básňami vytvárajú viacvýznamovú mozaiku, poskytujúcu čitateľovi rozmanitú interpretáciu veršov. Ide napríklad o text opisujúci najväčšie povodne na území Bratislavy (s. 7), znečistenie vody patogénnymi mikroorganizmami (s. 10) či ľudové spievanky, v ktorých sa spieva o vode (s. 36), čím autorka len zvýrazňuje dôležité postavenie vody v živote človeka. V niektorých básňach badať zaujímavé experimentálne postupy, ktorými sa autorka snaží o  postmoderné uchopenie verša. Báseň Pokyny k plazeniu sa cez zamrznuté jazero / Metodológia / je napríklad koncipovaná v bodoch, ako návod. V zbierke nájdeme tiež báseň venovanú pamiatke básnika Joža Urbana (STRETNUTIE ZA ZÁKRUTOU DLHEJ CESTY / Pozdrav Jožovi /), ktorá odkazuje na jeho text Voda, čo ma drží nad vodou.

Ruttkayovej básnická zbierka Vodné znamenia 2. prináša čitateľom možnosť vstúpiť do jej najosobnejších vôd a naučiť sa v nich správne dýchať, aby sa každé slovo stalo vlnou, ktorá nám vyzradí svoje tajomstvo.