Vodník Kalambus a čertík Bubulo - Ján Milčák

Ján Milčák: Vodník Kalambus a čertík Bubulo

Bratislava, Regent 2009

Pre rozprávky Jána Milčáka sú typické zvláštne postavičky. V najnovšej knižke sú hlavnými hrdinami vodník Kalambus a čertík Bubulo, ktorý sa prvýkrát objavil už v jeho rovnomennej rozhlasovej hre. Príbeh sa odohráva u mlynára, ten má dve dcéry, výnimočne škaredé, a pritom pôvabne svojrázne – Sisilu a Zizilu. Hocijaký vohľadník by si netrúfol uchádzať sa o také temperamentné divožienky. Niet divu, že ich zákonitými manželmi sa stanú protagonisti fantastického sveta Kalambus a Bubulo. Hľadanie harmonického vzťahu medzi protikladnými postavami, rešpektovanie jedinečnosti, inakosti, to sú pre autora príznačné témy. Neobišiel ich ani v tomto príbehu. Kalambus a Bubulo reprezentujú nezmieriteľný protiklad – ich charakter sa spája s kontrastnými živlami vody a ohňa. Napriek tomu sa vzájomne uchádzajú o priateľstvo. Vývoj ich vzťahu možno sledovať cez dialógy, myšlienkovo sa v nich stretávajú len v určitých momentoch, aby bolo čitateľovi jasné, že udržiavajú komunikačný kontakt. Často sú ich prehovory akoby paralelne vedenými monológmi. Charakterizujú intímny priestor, jedinečnosť hrdinu. Takýto rozhovor pôsobí tajomne, odkrýva však hlbšie roviny pocitového a myšlienkového sveta postáv. Napriek navonok pôsobiacej disparátnosti je zrejmé, že sa medzi nimi vytvára porozumenie, súlad a rešpektovanie vnútorných hraníc. Harmonický vzťah nevzniká vzájomným presviedčaním cez slová, ale pozorným vnímaním partnera. Vzťah medzi postavami nie je čitateľovi polopatisticky servírovaný, no aj dieťa ho môže vnímať medzi riadkami. Odvodí si ho z pozorného a sústavného sledovania ich konania. Kontrastných charakterov je v knižke viac. Sisila a Zizila je protikladná sesterská dvojica. Hoci patria do ľudského sveta, aj ony pripomínajú živly, autor ich stvárnil s divým naturelom. Ako vietor sa objavia v scéne príbehu a rovnako prudko miznú. Kontrast má v Milčákovej knihe hlbší významotvorný rozmer. Hodnotovej roviny sa dotýka protiklad zvukov nespútanej prírody a živlov, reprezentovaný vtákmi, žabami, živelne spievajúcimi Zizilou a Sisilou a kultivovaného spevu maestra. Čertík Bubulo je protikladom k temným démonickým pekelným bytostiam. Preto nie je čert ale čertík. Jeho drobné čertoviny pripomínajú detskú hravosť.

Timotea Vráblová