Vojna, ktorá zmenila Rondo - Romana Romanyšyn – Andrij Lesiv

Preklad Patrik Oriešek
OZ BRAK 2015

Vojna. Aj dieťa počuje to slovo. Nielen od rodičov, ale aj z médií, ba dokonca v rozhovore so svojimi rovesníkmi. Dieťa len ťažko pochopí, čo je to tá vojna. Nepomôžu tu náučné ani naučené definície, že ide o zložitý spoločensko-politický jav, ktorý je spätý s  „riešením“ protirečení medzi štátmi, národmi. Pre dieťa je to nepochopiteľné, ale treba nájsť „reč“, ktorej by rozumelo.

Pokúsili sa o  to ukrajinskí autori – Romana Romanyšyn a Andrij Lesiv. A výsledok? Kniha Vojna, ktorá zmenila Rondo (v ukrajinčine Vijna, ščo zminyla Rondo; v tomto roku ju vydalo Vydavateľstvo Starého Leva), ktorú ilustrovali a napísali i text. Titul je aj o tom, že vojna nemá srdce a  nepozná žiadnu reč, ale pritom sa dotýka každého a na všetkých zanecháva stopy. Poskytuje možnosť hĺbavo sa rozprávať s  deťmi prostredníctvom ich vyjadrovacích prostriedkov, fantázie, obraznosti. A ešte jeden dôležitý moment. Sujet vytvára dostatok priestoru pre nádej a optimizmus.

V  súvislosti s  témou pred autormi vyvstalo niekoľko otázok. Napríklad zobrazenie vojny. Ich vojna nemá tvár, je to akási skládka všetkých hrôz, veľká strašná ťažkopádna bábika. A  pritom nechceli, aby vyzerala tak desivo. Museli mať na zreteli, aby hrdinovia (postavy) zostali živí. Koniec koncov, smrť je tu prítomná iba okrajovo, na diaľku – prázdne ulice, miznúci priatelia. Kniha má byť akousi terapiou na udržanie psychickej rovnováhy.

Titul Vojna, ktorá zmenila Rondo nie je venovaný iba ukrajinskej situácii, ale má univerzálnejší rozmer. Dostal sa dokonca medzi víťazov súťaže Bologna Ragazzi Award 2015 a získal špeciálnu cenu poroty v  kategórii Nové Horizonty (New Horizons). Onedlho vyjde vo francúzskom vydavateľstve Rue du Monde. Mimochodom, toto vydavateľstvo už vydalo jednu knihu spomínaných ukrajinských autorov – Hviezdy a makové zrnká.