Recenzia
07.01.2005

Vplyv informačných technológií na ekonomický rast a zamestnanosti: teoretické a empirické pohľady - Menbere Workie Tiruneh a kol. - Novinka pre ekonómov

Novinka pre ekonómov

Novinka pre ekonómov

Menbere Workie Tiruneh a kol.

Vplyv informačných technológií na ekonomický rast a zamestnanosti: teoretické a empirické pohľady

Bratislava, Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV 2004

V októbri vychádza odborná štúdia, ktorá poukazuje na vplyv informačných technológií (IT) na ekonomický rast a zamestnanosti v Európe a na Slovensku. Ide o prvú komplexnejšiu štúdiu efektov investícii do informačných technológií v tranzitívnych ekonomikách.

Empiricky poukazuje na priaznivý vplyv investícií do informačných technológií na základe údajov 19 krajín Európy. Autori zároveň upozorňujú, za akých podmienok môžu investície do informačných technológií priniesť očakávaný výsledok. Porovnávajú pozíciu slovenského IT sektora v globálnom i regionálnom meradle. Porovnávanie sa dotýka jednak investícií do IT sektora, ale aj zamestnanosti v tomto sektore v SR oproti vyspelým a tranzitívnym ekonomikám. V tomto kontexte štúdia porovnáva aj finančnú pozíciu IT sektora s ostatnými odvetviami v rámci Slovenskej ekonomiky.

Použitím metódy Input-Output štúdia poukazuje na multiplikačný efekt investícií do IT v porovnaní s inými odvetviami v slovenskej ekonomike. Štúdia  uvádza rad námetov a odporúčaní  pre hospodársku politiku.

Publikáciu možno objednať alebo kúpiť v kníhkupectvách ELITA, AKADEMIA a v predajni

vydavateľstva SAV - VEDA v Bratislave.